Sprawy dla RPO

Organizacje społeczne codziennie sygnalizują problemy, które wymagają systemowych rozwiązań. Występują w obronie lokalnych społeczności, podejmują niewygodne tematy, walczą o nasze obywatelskie prawa. Oto kilka z wielu spraw podejmowanych ostatnio przez organizacje z obszaru ochrony środowiska, w których ważne jest wspólne działanie i wsparcie Rzecznika Praw Obywatelskich.

Bydgoski Alarm Smogowy protestuje przeciwko budowie w mieście wielkiej spalarni odpadów niebezpiecznych. Apeluje o brak pobłażliwości dla spalania śmieci i nielegalnego opału, ale też stworzenie programów osłonowych dla osób o niskich dochodach, które likwidują groźne dla zdrowia „kopciuchy”.

Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła w Łodzi zwrócił się do RPO o przyłączenie się do postępowania skargowego w sprawie naruszania praw obywatelskich właścicieli nieruchomości włączonych do obwodów łowieckich. Na działce leśnej należącej do Stowarzyszenia odbywają się polowania, co jest sprzeczne z celami statutowymi organizacji. Problem jest systemowy: w 15 województwach, w których wyznaczono nowe obwody łowieckie, w podobny sposób naruszono prawa ponad 450 innych właścicieli nieruchomości.

Fundacja ClientEarth i ruch miejski Miasto Jest Nasze wsparli skargę dwojga mieszkańców Warszawy na wadliwie skonstruowany i nieskuteczny program ochrony powietrza dla województwa mazowieckiego. Domagają się zmian systemowych, które poprawią jakość życia wszystkich mieszkańców i mieszkanek województwa.

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć walczy o możliwość samodzielnego wytwarzania przez obywateli energii elektrycznej i cieplnej, wyprodukowanej z ich własnych źródeł OZE. Mimo że taki model energetyczny stwarza obywatelom szansę na produkcję dużo tańszego prądu i korzystnie wpływa na jakość powietrza, którym wszyscy oddychamy, polskie prawo nie wspiera energetyki obywatelskiej.

Greenpeace Polska przypomina, że Polska jest ostatnim krajem Unii Europejskiej, w którym nie stworzono jeszcze planu odejścia od węgla ani nie rozpoczęto nad nim prac. I że bardzo w Polsce potrzebujemy planu sprawiedliwej transformacji dla regionów górniczych, aby uniknąć głębokich problemów społecznych.

Problemów i postulatów jest wiele. Jako inicjatywa „Nasz Rzecznik” chcemy je nagłaśniać i przekazywać Rzecznikowi Praw Obywatelskich. A potem wspólnie zabiegać o rozwiązania, które poprawią jakość życia nas wszystkich.