Świąteczne i noworoczne „naszrzecznikowe” życzenia

Ania Duniewicz i Ewa Krzywaźnia

Pięknie dziękujemy wszystkim Członkiniom i Członkom Inicjatywy „Nasz Rzecznik” oraz naszym Sojuszni(cz)kom za kolejny wspólny rok, pełen ważnych działań, akcji, warsztatów, spotkań, przełomów. Gratulujemy Zespołom kilkudziesięciu interwencji RPO w naszych sprawach. Samorzecznikowi Jankowi Gawrońskiemu, koordynatorowi Zespołu Edukacja Włączająca, migamy wielkie ciche brawa za objęcie funkcji Społecznego Zastępcy Rzeczniczki Praw Dziecka! Prosimy Was też o kciuki za zgłoszone dziś przez nas uwagi do prezydenckiego projektu Ustawy o asystencji osobistej.

A nade wszystko, życzymy Wam ciepłych, spokojnych, zdrowych Świąt, a w 2024 roku – spełnienia wszystkich marzeń, planów i postulatów!