Szkolenie „Mechanizmy i strategie działań rzeczniczych w kryzysie” | Tренінг «Механізми та стратегії правозахисної діяльності під час кризису»

Eliza Gaust, Anna Duniewicz

Zaproszenie na szkolenie „Mechanizmy i strategie działań rzeczniczych w kryzysie” | Запрошення на тренінг «Механізми та стратегії правозахисної діяльності під час кризису»

 

Wraz ze Stowarzyszeniemi Czulent z Krakowa i HaKoach z Łodzi serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Mechanizmy i strategia działań rzeczniczych w kryzysie”, które odbędzie się 27 listopada w Fabryce Aktywności Miejskiej w Łodzi.

 

Szkolenie jest skierowane do osób, które obecnie angażują się w działania na rzecz osób z Ukrainy, a także do osób, które pełnią funkcję liderów/liderek w swoich grupach (narodowych/etnicznych/religijnych i innych) albo chcą zacząć pełnić taką funkcję i działać rzeczniczo.

 

Poprowadzą je: wykwalifikowana trenerka z Żydowskiego Stowarzyszenia Czulent – Anna Makówka-Kwapisiewicz oraz Khrystyna Zanyk – dziennikarka, koordynatorka projektu „Koalicja organizacji mniejszościowych” (z ramienia fundacji „Nasz Wybór”).

 

Szkolenie składać się będzie z dwóch spotkań (każde po 6 godzin).

Pierwsze spotkanie odbędzie się stacjonarnie – 27.11.2022 w godz. 11-17 w Fabryce Aktywności Miejskiej w Łodzi (ul. Tuwima 10). Drugie spotkanie zaplanowane jest online (termin podamy na spotkaniu stacjonarnym).

 

Szkolenie odbędzie się w języku polskim. W razie potrzeby zorganizujemy tłumaczenie na jęz. ukraiński.

 

Obszary tematyczne spotkań:

 

 1. Rzecznicy/Rzeczniczki – Zidentyfikowanie problemu – Określenie celu
 2. Grupa docelowa – Przekaz – Mapowanie – Wsparcie – Sojusznicy
 3. Plan działania – Dostępne mechanizmy/narzędzia – Fundusze
 4. Implementacja strategii – Ewaluacja

Informujemy, że deklaracja udziału powinna obejmować udział w dwóch spotkaniach.

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

 

UWAGA! Dla osób spoza Łodzi przewidziany jest zwrot kosztów przejazdu. Zapewniamy też przerwę kawową i poczęstunek.

 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o przesłanie krótkiego bio oraz o wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego pod linkiem:

 

https://forms.gle/AQjg1vdqdch8hZjr7

 

Fundusz Solidarności z Ukrainą – Inicjatywa „Nasz Rzecznik”, OFOP

Projekt wsparcia uchodźców wojennych z Ukrainy, współtworzony przez Stowarzyszenie Hakoach i Stowarzyszenie Mudita, jest realizowany przez Inicjatywę „Nasz Rzecznik” (OFOP) ze środków Network of European Foundations – Civitates.

______________________________________________________________

 

Щиро запрошуємо на практикум «Механізми та стратегії правозахисної діяльності під час кризису».

 

Практикум спрямований до осіб, котрі на данний момент здійснюють правозахисну діяльність на користь осіб з України, а також для осіб, котрі займають лідерську посаду в своїх громадах (народних, етнічних, релігійних) або хочуть стати лідерами і долучитися до правозахисної діяльності.

 

Практикум проведуть: кваліфікована тренерка з Єврейського Товариства Чулент – Анна Макувка-Квапісевич та Христина Заник – журналістка, координаторка проєкту «Коліція організацій меншин» (за дорученням фонду «Наш Вибір»).

 

Практикум складатиметься з двох зібрань (кожне триватиме 6 годин).

 

Перше зібрання відбудеться стаціонарно – 27.11.2022 і потриває від 11.00 до 17.00 у Фабриці Міської Активності в м. Лодзь (вул. Тувім 10). Друге зібрання плануємо провести онлайн (щодо дати повідомимо на стаціонарному зібранні).

 

Практикум проводитиметься польською мовою. За потреби організуємо переклад на українську мову.

 

Представляємо тематичні напрями зібрань:

 

 1. Речники – Ідентифікація проблеми – Формулювання цілі
  2. Цільова група – Меседж – Мапування – Підтримка – Союзники
  3. План дій – Доступні механізми/інструменти – Фінанси
  4. Імплементація стратегiї – Евалюація

 

Інформуємо, що декларація участі повинна підтверджувати участь у двох зібраннях.

 

Участь у практикумі безкоштовна. Кількість місць обмежена.

 

УВАГА! Витрати на проїзд будуть відшкодовані особам з-за меж Лодзі. Ми також пропонуємо кава-брейк та частування.

 

Зацікавлених участю в практикумі просимо вислати коротку біографію про себе  заповнити реєстраційну заяву доступну за посиланням:

 

https://forms.gle/AQjg1vdqdch8hZjr7

 

 

Фонд Соліданрості з Україною – Інвціатива «Наш Речник», Всепольська Федерація Неудярових Організацій)

Проект підтримки воєнних біженців з України, утворений Товариством ХаКоах і Товариством Мудіта, що реалізується Ініціативою «Наш Речник» (Всепольська Федерація Неудярових Організацій) з фінансових ресурсів Network of European Foundations – Civitates.