Szkolenie NDI w ramach projektu Central Europe Civic Engagement (CECEP), Kraków, 7-9 maja 2023

Anna Duniewicz

Szkolimy się! Silna reprezentacja Inicjatywy „Nasz Rzecznik” wzięła udział w szkoleniu dla pięciu koalicji obywatelskich zorganizowanego w dn. 7-9 maja w Krakowie w ramach projektu Central Europe Civic Engagement (CECEP). Szkolenie poprowadziła Lidia Kołucka, prawniczka, liderka i ekspertka z doświadczeniem w zarządzaniu oraz opracowywaniu i wdrażaniu strategii komunikacyjnych i biznesowych.

Program Central Europe Civic Engagement ma na celu wspieranie zaangażowania obywateli w sprawy publiczne, szczególnie na poziomie lokalnym, poprzez podejmowanie działań na rzecz tematów istotnych dla lokalnych społeczności. Działania te obejmują analizy, badania opinii oraz działania zbiorowe, dzięki którym koalicje obywatelskie, wspierane przez program, będą miały możliwość angażowania decydentów w priorytety obywateli i tym samym sprzyjać włączeniu się w życie publiczne. Projekt CECEP jest realizowany przez National Democratic Institute w partnerstwie z węgierskim DemNet oraz Instytutem Spraw Publicznych w Polsce – wiodącym polskim think-tankiem i niezależnym ośrodkiem badań i analiz politycznych.

Tematem krakowskiego szkolenia i konsultacji były strategia i planowanie działań w organizacjach pozarządowych. W pierwszym z cyklu szkoleń w ramach projektu Central Europe Civic Engagement z ramienia Inicjatywy „Nasz Rzecznik” wzięli udział: Anna Gryta, Fundacja Miasto Obywatelskie Lubartów, koordynatorka Zespołu Spraw Lokalnych; Agnieszka Krzyżak, Fundacja Rodzic w mieście, Zespół Ochrona Środowiska/Klimat; Karolina Bury, Fundacja Rodzic w mieście, Zespół Praw Kobiet; Ewa Krzywaźnia, Fundacja Różowa Skrzyneczka, Zespół Praw Kobiet oraz Marcin Włodarczyk, Stowarzyszenie Wiosna bez Barier, Zespół Praw Osób z Niepełnosprawnościami i Spraw Lokalnych. Zdobytą wiedzą podzielą się z nami na czerwcom zjeździe Inicjatywy „Nasz Rzecznik” w Warszawie.