Szkolimy się! Pierwsze spotkanie mentoringowe ISP dla „Naszego Rzecznika”

Anna Duniewicz

18 października odbyło się pierwsze ze spotkań mentoringowych, jakie ekspertki/ci Instytutu Spraw Publicznych oferują Inicjatywie „Nasz Rzecznik” w ramach projektu CECEP. Bardzo praktyczne i niezwykle cenne merytorycznie spotkanie poprowadziła p. Danuta Pławecka, Dyrektorka Wykonawcza ISP. Dotyczyło głównie statutu Stowarzyszenia „Nasz Rzecznik”, który przygotowujemy i konsultujemy w gronie koordynatorek i koordynatorów zespołów roboczych Inicjatywy z myślą o formalizacji naszej koalicji.

Kolejne spotkanie mentoringowe z p. Danutą Pławecką będzie okazją do poszerzenia naszej wiedzy na temat możliwości pozyskiwania funduszy na działalność statutową, standardów związanych z finansowaniem działalności organizacji i monitorowania przepływów finansowych. W najbliższych planach mamy też spotkanie dotyczące wewnętrznych procedur zarządzania koalicją.

 

Dziękujemy ISP za wspieranie naszych działań!