Terminy spotkań zespołów i wydarzeń Inicjatywy „Nasz Rzecznik” w czerwcu 2023

Anna Duniewicz

2 czerwca (piątek) – międzynarodowa konferencja pt. „Demokracja oddolna. Budowanie dialogu między społeczeństwem obywatelskim a politykami”, Warszawa, Collegium Civitas

5 czerwca (poniedziałek) godz. 12:00-13:00 – spotkanie zespołu redakcyjnego ds. Manifestu zdrowia psychicznego Inicjatywy „Nasz Rzecznik”

6 czerwca (wtorek) godz. 10:00-11:00 – spotkanie planujące Zespołu ds. strategii Inicjatywy „Nasz Rzecznik” oraz koordynatorek/ów ws. wydarzeń 12-13 czerwca

7 czerwca (środa) – spotkanie Zespołu Praw Osób z Niepełnosprawnościami (tłumaczenie na PJM)

12-13 czerwca – „Działając razem, możemy więcej!” – jubileusz XX-lecia OFOP oraz zjazd Inicjatywy „Nasz Rzecznik” w Warszawie

16 czerwca (piątek) godz. 10:00-11:30 – Zespół Praw Kobiet

16 czerwca (piątek) godz. 13:30-15:00 – Zespół Ochrona Środowiska/Klimat

19-21 czerwca – warsztat NDI i ISP dla koalicji w ramach programu Central Europe Civic Engagement (CECEP), Wrocław

20 czerwca (wtorek) godz. 10:00-12:00 – zdalne spotkanie z p. Janem Arczewskim, prowadzącym telefon zaufania dla osób niepełnosprawnych 81 747 98 21 (Koalicja Infolinii BRPO)

23 czerwca (piątek) godz. 18:00-19:30 – Zespół Praw Opiekunów/ek

23 czerwca (piątek) godz. 19:30-20:30 – Zespół Spraw Lokalnych

26 czerwca (poniedziałek) godz. 13:30-14:30 – Zespół Praw Osób LGBTQ+

27 czerwca (wtorek) godz. 17:30-19:00 – Zespół Praw Uchodźców/czyń

28 czerwca (środa) godz. 11:00 – spotkanie delegacji Zespołu Praw Uchodźców/czyń z ZRPO Valerim Vachevem w formule hybrydowej

28 czerwca (środa) godz. 17:30-19:00 – Zespół Praw Osób z Niepełnosprawnościami (tłumaczenie na PJM)

 

Terminy spotkań pozostałych zespołów – niebawem.

Jeżeli osoby zgłaszające chęć udziału w którymkolwiek ze spotkań mają indywidualne potrzeby wymagające minimalizacji barier, np. związane z niepełnosprawnością (jak tłumaczenie na polski język migowy, przekaz tekstowy na bieżąco itp.), bardzo prosimy o taką informację odpowiednio wcześniej, byśmy mogli te potrzeby zabezpieczyć i zapewnić Państwu komfort uczestnictwa.

 

Kontakt: anna.duniewicz@naszrzecznik.pl