Terminy spotkań Zespołów i wydarzeń Inicjatywy „Nasz Rzecznik” w grudniu

Anna Duniewicz

2 grudnia (piątek) godz. 12:00-13:30 – spotkanie Zespołów Praw Kobiet i Opiekunek/ów z Rzecznikiem Praw Obywatelskich w Biurze RPO (formuła hybrydowa)

2 grudnia (piątek) godz. 16:00-18:00 – spotkanie przedstawicieli/lek Biura RPO z samorzeczni(cz)kami w spektrum autyzmu w Biurze RPO w Warszawie

5 grudnia (poniedziałek) godz. 16:00-17:30 – spotkanie Zespołu Praw Osób LGBTQ+

9-10 grudnia (piątek-sobota) – wydarzenie „Godność, Równość, Solidarność” – święto aktywistek i aktywistów praw człowieka, Warszawa

13 grudnia  (wtorek) – warsztat „Jak zgłaszać sprawy do RPO” dla osób uchodźczych i organizacji wspierających, połączony ze spotkaniem z opiekunkami osób z niepełnosprawnościami z Ukrainy i spotkaniem integracyjnym, Fabryka Aktywności Miejskiej w Łodzi, godz. 11:00-16:00

14 grudnia (środa) godz. 17:30-19:00 – spotkanie Zespołu Praw Uchodźców/czyń

19 grudnia (poniedziałek) godz. 12:00-13:00 – spotkanie zespołu redakcyjnego ws. Manifestu zdrowia psychicznego

 

Terminy pozostałych spotkań i wydarzeń będą podawane na bieżąco.

 

Jeżeli osoby zgłaszające chęć udziału w którymkolwiek ze spotkań mają szczególne potrzeby wymagające minimalizacji barier, np. związane z niepełnosprawnością (jak tłumaczenie na polski język migowy, przekaz tekstowy na bieżąco itp.), bardzo prosimy o taką informację odpowiednio wcześniej, byśmy mogli te potrzeby zabezpieczyć i zapewnić Państwu komfort uczestnictwa.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Kontakt: anna.duniewicz@naszrzecznik.pl