Terminy spotkań zespołów i wydarzeń Inicjatywy „Nasz Rzecznik” w lipcu 2023

Anna Duniewicz

7 lipca (piątek) godz. 10:00-11:30 – Zespół Praw Kobiet

7 lipca (piątek) godz. 13:30-15:00 – Zespół Ochrona Środowiska/Klimat

10 lipca (poniedziałek) godz. 12:00 – spotkanie z koordynator(k)ami Inicjatywy „Nasz Rzecznik”, zespołem ds. strategii i komunikacji oraz osobami i organizacjami zaagażowanymi w projekt „Nasze prawa, nasze rzecznictwo” w ramach programu Central Europe Civic Engagement (CECEP)

12 lipca (środa) godz. 18:00-19:30 – Zespół Praw Opiekunów/ek

 

Jeżeli osoby zgłaszające chęć udziału w którymkolwiek ze spotkań mają indywidualne potrzeby wymagające minimalizacji barier, np. związane z niepełnosprawnością (jak tłumaczenie na polski język migowy, przekaz tekstowy na bieżąco itp.), bardzo prosimy o taką informację odpowiednio wcześniej, byśmy mogli te potrzeby zabezpieczyć i zapewnić Państwu komfort uczestnictwa.

 

Kontakt: anna.duniewicz@naszrzecznik.pl