Terminy spotkań zespołów i wydarzeń Inicjatywy „Nasz Rzecznik” w listopadzie 2023

Anna Duniewicz

3 listopada (piątek) godz. 11:00-12:30 – Zespół Praw Kobiet

6 listopada (poniedziałek) godz. 12:00-13:00 – spotkanie zespołu redakcyjnego ds. opracowania Manifestu zdrowia psychicznego Inicjatywy „Nasz Rzecznik”

8 listopada (środa) godz. 18:00-19:30 – Zespół Edukacja Włączająca

13 listopada (poniedziałek) godz. 12:00-13:00 – spotkanie mentoringowe z ISP

20 listopada (poniedziałek) godz. 11:30-13:00 – Zespół Ochrona Środowiska/Klimat

21 listopada (wtorek) godz. 12:30-14:00 – „Zespół Dyżurnet.pl w walce z nielegalnymi treściami w internecie i seksualnym wykorzystywaniem dzieci” – szkolenie NASK w ramach Koalicji Infolinii BRPO

24 listopada (piątek) godz. 10:00-14:00 – spotkanie Koalicji Organizacji Pomocowych z inicjatywy Fundacji Pro Aperte (Łódź)

24 listopada (piątek) godz. 18:00-19:30 – Zespół Praw Opiekunek/ów

24 listopada (piątek) godz. 19:00-20:30 – Zespół Spraw Lokalnych

27-29 listopada – warsztaty NDI dot. prowadzenia kampanii (Kraków)

30 listopada (czwartek) godz. 17:30-19:00 – Zespół Praw Uchodźczyń/ców

 

Jeżeli osoby zgłaszające chęć udziału w którymkolwiek ze spotkań mają indywidualne potrzeby wymagające minimalizacji barier, np. związane z niepełnosprawnością (jak tłumaczenie na polski język migowy, przekaz tekstowy na bieżąco itp.), bardzo prosimy o taką informację odpowiednio wcześniej, byśmy mogli te potrzeby zabezpieczyć i zapewnić Państwu komfort uczestnictwa.

 

Kontakt: anna.duniewicz@naszrzecznik.pl