Terminy spotkań Zespołów i wydarzeń Inicjatywy „Nasz Rzecznik” w listopadzie

Anna Duniewicz

7 listopada (poniedziałek) godz. 12:00-13:00 – spotkanie zespołu redakcyjnego w sprawie Manifestu Zdrowia Psychicznego Inicjatywy „Nasz Rzecznik”

9 listopada (środa) godz. 17:30-19:00 – spotkanie Zespołu Praw Kobiet

10 listopada (czwartek) – połączone spotkanie Zespołu Praw Osób z Niepełnosprawnościami, Zespołu Praw Opiekunek/ów, Edukacja Włączająca i Zdrowie oraz osób i organizacji zaangażowanych w opracowanie postulatów dotyczących zdrowia psychicznego

18 listopada (piątek) godz. 12:00 – spotkanie przedstawicielek/li Zespołu Praw Kobiet i Zespołu Praw Opiekunek/ów z Rzecznikiem Praw Obywatelskich w Biurze RPO (formuła hybrydowa)

23 listopada (środa) godz. 17:30 – spotkanie Zespołu Praw Uchodźców/czyń

24 listopada (czwartek) godz. 13:00-14:30 – spotkanie Zespołu Ochrona Środowiska/Klimat

27 listopada (niedziela) – szkolenie Stowarzyszenia Czulent z cyklu „Mechanizmy i strategia działań rzeczniczych w kryzysie”, współorganizowane w Łodzi przez Stowarzyszenie Hakoach (wydarzenie w ramach projektu wsparcia uchodźców wojennych Fundusz Solidarności z Ukrainą – Inicjatywa „Nasz Rzecznik”, OFOP). Szkolenie jest skierowane do osób uchodźczych z Ukrainy oraz do osób z organizacji zaangażowanych na rzecz osób z Ukrainy

30 listopada (środa) godz. 15:00-18:00 – spotkanie przedstawicieli/lek Biura RPO z samorzeczni(cz)kami w spektrum autyzmu w Poznaniu

 

Terminy pozostałych spotkań i wydarzeń będą podawane na bieżąco.

 

Jeżeli osoby zgłaszające chęć udziału w którymkolwiek ze spotkań mają szczególne potrzeby wymagające minimalizacji barier, np. związane z niepełnosprawnością (jak tłumaczenie na polski język migowy, przekaz tekstowy na bieżąco itp.), bardzo prosimy o taką informację odpowiednio wcześniej, byśmy mogli te potrzeby zabezpieczyć i zapewnić Państwu komfort uczestnictwa.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Kontakt: anna.duniewicz@naszrzecznik.pl