Terminy spotkań Zespołów i wydarzeń Inicjatywy „Nasz Rzecznik” w lutym 2024 r.

Ania Duniewicz i Ewa Krzywaźnia

5-6 lutego – warsztaty liderskie Instytutu Spraw Publicznych dla czteroosobowej delegacji Inicjatywy „Nasz Rzecznik” (program CECEP), Warszawa

9 lutego (piątek) godz. 12:00-13:30 – Zespół Praw Kobiet

14 lutego (środa) godz. 11:30-13:00 – Zespół Ochrona Środowiska/Klimat

15 lutego (czwartek) godz. 18:00-19:30 – Zespół Edukacja Włączająca

20 lutego (wtorek) godz. 12:00-13:30 – spotkanie ZRPO Valeriego Vacheva z przedstawiciel(k)ami Zespołu Ochrona Środowiska/Klimat Inicjatywy „Nasz Rzecznik” oraz Fundacji Green Rev Institute dotyczące dostępności roślinnych posiłków w placówkach edukacyjnych i ochrony zdrowia, Biuro RPO

21 lutego (środa) godz. 10:00-11:30 – spotkanie Biura RPO z organizacjami społecznymi zaangażowanymi w akcję „Wybory dostępne dla wszystkich

21 lutego (środa) godz. 12:00-13:30 – Zespół Zdrowie, temat: ochrona zdrowia psychicznego

22 lutego (czwartek) godz. 11:00-15:00 – seminarium RPO pt. „Normatywny kształt przestępstwa zgwałcenia a potrzeba implementacji Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej”, wydarzenie zorganizowane we współpracy z Zespołem Praw Kobiet Inicjatywy „Nasz Rzecznik”, Biuro RPO

23 lutego (piątek) godz. 12:00-13:30 – spotkanie zespołu redakcyjnego ds. opracowania Manifestu Zdrowia Psychicznego z Zastępcą RPO Valerim Vachevem

23 lutego (piątek) godz. 13:30-15:00 – spotkanie Zespołu Spraw Lokalnych z Rzecznikiem Praw Obywatelskich Marcinem Wiąckiem

26-28 lutego (poniedziałek-środa) – warsztaty ISP z wystąpień publicznych/przemawiania medialnego, Łódź (w ramach programu CECEP)

29 lutego (czwartek) godz. 17:30-19:00 – Zespół Praw Uchodźczyń/ców

 

Jeżeli osoby zgłaszające chęć udziału w którymkolwiek ze spotkań mają indywidualne potrzeby wymagające minimalizacji barier, np. związane z niepełnosprawnością (jak tłumaczenie na polski język migowy, przekaz tekstowy na bieżąco itp.), bardzo prosimy o taką informację odpowiednio wcześniej, byśmy mogli te potrzeby zabezpieczyć i zapewnić Państwu komfort uczestnictwa.

 

Kontakt: anna.duniewicz@naszrzecznik.pl