Terminy spotkań zespołów i wydarzeń Inicjatywy „Nasz Rzecznik” w maju 2023

Anna Duniewicz

4 maja (czwartek) godz. 12:00-13:00 – spotkanie zespołu redakcyjnego ds. Manifestu zdrowia psychicznego Inicjatywy „Nasz Rzecznik”

4 maja (czwartek) godz. 17:30-19:00 – Zespół Zdrowie

5 maja (piątek) – obchody Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych i Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną pod hasłem „Empatia się przewija”. Wspierane przez Inicjatywę „Nasz Rzecznik” wydarzenie objęte honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich jest organizowane przez Fundację NieOdkładalni w Gliwicach w ramach akcji „Przewijamy Polskę.”

8 maja (poniedziałek) godz. 13:00-14:30 – spotkanie delegacji Zespołów Praw Osób z Niepełnosprawnościami i Praw Opiekunek/ów z ZRPO Valerim Vachevem i Pełnomocniczką RPO ds. wdrażania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami Moniką Wiszyńską-Rakowską

11 maja (czwartek) godz. 12:00-13:30 – Zespół Praw Kobiet

11 maja (czwartek) godz. 17:30-19:00 – spotkanie Inicjatywy (Nie)zapomniane cmentarze

12 maja (piątek) godz. 13:00-14:30 – Zespół Ochrona Środowiska/Klimat

16 maja (wtorek) godz. 19:30-20:30 – Zespół Spraw Lokalnych

18 maja (czwartek) godz. 18:00-19:30 – Zespół Praw Opiekunów/ek

19 maja (piątek) godz. 13:30-14:30 – Zespół ds. Wolności Zrzeszania się

22 maja (poniedziałek) w godz. 10:00-12:00 –  szkolenie Wydziału Przyjęć Interesantów Biura Rzecznika Praw Obywatelskich pt. „Rzecznik Praw Obywatelskich – podstawy prawne działania, kompetencje, zasady składania wniosków i przykłady podejmowanych interwencji” w ramach projektu Koalicja Infolinii

23 maja (wtorek) godz. 14:00 – spotkanie Zespołów Spraw Lokalnych i Wolności Zrzeszania się z Rzecznikiem Praw Obywatelskich i przedstawiciel(k)ami Biura RPO

26 maja (piątek) godz. 12:30-13:30 – Zespół Praw Osób LGBTQ+

26 maja (piątek) godz. 18:00-19:30 – Zespół Edukacja Włączająca

30 maja (wtorek) godz. 17:30-19:00 – Zespół Praw Uchodźców/czyń

 

Terminy spotkań Zespołu Sprawy Lokalne i Zespołu ds. Wolności Zrzeszania się – niebawem.

Jeżeli osoby zgłaszające chęć udziału w którymkolwiek ze spotkań mają indywidualne potrzeby wymagające minimalizacji barier, np. związane z niepełnosprawnością (jak tłumaczenie na polski język migowy, przekaz tekstowy na bieżąco itp.), bardzo prosimy o taką informację odpowiednio wcześniej, byśmy mogli te potrzeby zabezpieczyć i zapewnić Państwu komfort uczestnictwa.

 

Kontakt: anna.duniewicz@naszrzecznik.pl