Terminy spotkań Zespołów i wydarzeń Inicjatywy „Nasz Rzecznik” w marcu 2024 r.

Anna Duniewicz

1 marca (piątek) godz. 17:00-19:00 – webinar Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana dla Inicjatywy „Nasz Rzecznik” pt. „Parlament Europejski – co warto o nim wiedzieć przed europejskimi wyborami (i nie tylko)”

4 marca (poniedziałek) godz. 12:30-14:00 – spotkanie z przedstawiciel(k)ami CPS Biura RPO i organizacjami pozarządowymi w sprawie kampanii społecznej „Wybory dostępne dla wszystkich” i petycji prowadzonej z Akcją Demokracją

5 marca (wtorek) godz. 14:00-16:00 – spotkanie koordynatorki Inicjatywy „Nasz Rzecznik” z uczestni(cz)kami Szkoły Rzecznictwa OPUS

6 marca (środa) godz. 18:00-19:30 – Zespół Edukacja Włączająca

7 marca (czwartek) godz. 17:30-19:00 – Zespół Praw Osób z Niepełnosprawnościami (spotkanie tłumaczone na PJM)

8 marca (piątek) godz. 13:00-14:30 – spotkanie Zespołu Praw Kobiet Inicjatywy „Nasz rzecznik” z Zastępcą RPO Valerim Vachevem

11 marca (poniedziałek) godz. 11:00-12:30 – spotkanie przedstawicielek/li Inicjatywy „Nasz Rzecznik” z Rzeczniczką Praw Dziecka (formuła hybrydowa)

12 marca (wtorek) godz. 18:00-19:30 – Zespół Praw Opiekunek/ów

13 marca (środa) godz. 14:00-16:00 – zdalne spotkanie planujące stypendystów/tek programu Changemakers for Democracy Fellowship

15 marca (piątek) godz. 12:30-14:00 – Zespół Ochrona Środowiska/Klimat

26 marca (wtorek) godz. 17:00-19:00 – webinar Biura RPO ws. wyborów dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami (kampania społeczna „Wybory dostępne dla wszystkich”)

28 marca (czwartek) godz. 17:30-19:00 – Zespół Praw Uchodźców/czyń