Terminy spotkań zespołów i wydarzeń Inicjatywy „Nasz Rzecznik” w październiku 2023

Anna Duniewicz

3 października (wtorek) godz. 12:00-13:00 – spotkanie zespołu redakcyjnego ds. opracowania Manifestu zdrowia psychicznego Inicjatywy „Nasz Rzecznik”

6 października (piątek) godz. 11:00-12:30 – Zespół Praw Kobiet

6 października (piątek) godz. 13:30-15:00 – Zespół ds. Wolności Zrzeszania się

11 października (środa) godz. 18:00-19:30 – Zespół Edukacja Włączająca

12 października (czwartek) godz. 11:00-12:30 – Zespół Ochrona Środowiska/Klimat

12 października (czwartek) godz. 17:30-19:00 – Zespół Zdrowie

17 października (wtorek) godz. 12:30-13:30 – spotkanie zespołu redakcyjnego ds. opracowania Manifestu zdrowia psychicznego Inicjatywy „Nasz Rzecznik”

18 października (środa) godz. 11:00 – zdalne spotkanie mentoringowe z p. Danutą Pławecką, Dyrektorką Wykonawczą Instytutu Spraw Publicznych (program CECEP)

23 października (poniedziałek) godz. 12:30-13:30 – spotkanie zespołu redakcyjnego ds. opracowania Manifestu zdrowia psychicznego Inicjatywy „Nasz Rzecznik”

24 października (wtorek) godz. 10:00-11:30 – „Gościnność czy ksenofobia? – Sytuacja osób uchodźczych w Polsce pod lupą Platformy Talk to Loop”, spotkanie prowadzone przez Natalię Boyko (Platforma Talk to Loop, Inicjatywa „Nasz Rzecznik”)

24 października (wtorek) godz. 17:30-19:00 – Zespół Praw Uchodźczyń/ców

25 października (środa) godz. 17:30-19:00 – Zespół Praw Osób z Niepełnosprawnościami (tłumaczenie na PJM)

26 października (czwartek) godz. 18:00-19:30 – Zespół Praw Opiekunek/ów

 

Jeżeli osoby zgłaszające chęć udziału w którymkolwiek ze spotkań mają indywidualne potrzeby wymagające minimalizacji barier, np. związane z niepełnosprawnością (jak tłumaczenie na polski język migowy, przekaz tekstowy na bieżąco itp.), bardzo prosimy o taką informację odpowiednio wcześniej, byśmy mogli te potrzeby zabezpieczyć i zapewnić Państwu komfort uczestnictwa.

 

Kontakt: anna.duniewicz@naszrzecznik.pl