Terminy spotkań Zespołów i wydarzeń Inicjatywy „Nasz Rzecznik” w październiku

Anna Duniewicz

2 października (niedziela) godz. 12:00-16:00 – piknik integracyjny dla rodzin z Ukrainy i z Polski, organizowany w ramach projektu Solidarności z Ukrainą Inicjatywy „Nasz Rzecznik”, OFOP, przez Stowarzyszenie Hakoach; Gmina Wyznaniowa Żydowska w Łodzi, ul. Pomorska 18; zapisy pod adresem: hakoach.lodz@gmail.com

10 października (poniedziałek) godz. 12:00-13:00 – spotkanie zespołu redakcyjnego w sprawie Manifestu Inicjatywy „Nasz Rzecznik” dotyczącego ochrony zdrowia psychicznego

10 października (poniedziałek) godz. 18:00-19:30 – spotkanie Zespołu Praw Kobiet

11 października (wtorek) – spotkanie przedstawicieli/lek Biura RPO z samorzeczni(cz)kami w spektrum autyzmu w Chełmie

11 października (wtorek) godz. 18:00-19:30 – spotkanie Zespołu Praw Opiekunek/ów

12 października (środa) – stacjonarne szkolenie „Myśli samobójcze – zagrożenie na tu i teraz?” w ramach projektu Koalicja Infolinii w Biurze RPO, w godz. 10.00-12.00. Szkolenie poprowadzi p. Weronika Rzepecka (Fundacja „Dajemy Dzieciom Siłę”, Fundacja „Nagle sami”)

13 października (czwartek) godz. 13:00-14:30 – spotkanie Zespołu Ochrona Środowiska/Klimat

13 października (czwartek) godz. 18:00-19:30 – spotkanie Zespołu Edukacja Włączająca

17 października (poniedziałek) godz. 20:00-21:00 – spotkanie Zespołu Sprawy Lokalne

19 października (środa) godz. 17:30-19:00 – spotkanie Zespołu Zdrowie

25 października (wtorek) godz. 17:30-19:00 – spotkanie Zespołu Praw Osób z Niepełnosprawnościami (tłumaczenie na PJM)

27 października (czwartek) – spotkanie przedstawicieli/lek Biura RPO z samorzeczni(cz)kami w spektrum autyzmu w Kutnie

28 października (piątek) godz. 17:30-19:00 – spotkanie Zespołu Praw Uchodźców/czyń (tłumaczenie na j. ukraiński)

Terminy pozostałych spotkań i wydarzeń będą podawane na bieżąco.

 

Jeżeli osoby zgłaszające chęć udziału w którymkolwiek ze spotkań mają szczególne potrzeby wymagające minimalizacji barier, np. związane z niepełnosprawnością (jak tłumaczenie na polski język migowy, przekaz tekstowy na bieżąco itp.), bardzo prosimy o taką informację odpowiednio wcześniej, byśmy mogli te potrzeby zabezpieczyć i zapewnić Państwu komfort uczestnictwa.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Kontakt: anna.duniewicz@naszrzecznik.pl