Terminy spotkań zespołów i wydarzeń Inicjatywy „Nasz Rzecznik” w sierpniu 2023

Anna Duniewicz

7 sierpnia (poniedziałek) godz. 12:00-13:00 – spotkanie zespołu redakcyjnego ds. opracowania Manifestu zdrowia psychicznego Inicjatywy „Nasz Rzecznik”

24 sierpnia (czwartek) godz. 18:00-19:30 – Zespół Praw Opiekunów/ek

29 sierpnia (wtorek) godz. 10:30 – spotkanie delegacji Zespołu Praw Osób LGBTQ+ z Rzecznikiem Praw Obywatelskich i ekspert(k)ami Biura RPO

 

Jeżeli osoby zgłaszające chęć udziału w którymkolwiek ze spotkań mają indywidualne potrzeby wymagające minimalizacji barier, np. związane z niepełnosprawnością (jak tłumaczenie na polski język migowy, przekaz tekstowy na bieżąco itp.), bardzo prosimy o taką informację odpowiednio wcześniej, byśmy mogli te potrzeby zabezpieczyć i zapewnić Państwu komfort uczestnictwa.

 

Kontakt: anna.duniewicz@naszrzecznik.pl