Terminy spotkań Zespołów i wydarzeń Inicjatywy „Nasz Rzecznik” w styczniu 2023 r.

Anna Duniewicz

4 stycznia (środa) godz. 17:30-19:00 – spotkanie Zespołu Praw Opiekunek/ów

9 stycznia (poniedziałek) godz. 16:00-17:30 – spotkanie Zespołu Praw Osób LGBTQ+

9 stycznia (poniedziałek) godz. 17:30-19:00 – spotkanie Zespołu Zdrowie

10 stycznia (wtorek) godz. 11:00-13:00 oraz 17:00-19:00 – szkolenie „Standardy obsługi klienta” w ramach projektu Koalicja Infolinii; prowadzenie: Magdalena Burzyńska, Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu M. St. Warszawy

11 stycznia (środa) godz. 17:30-19:00 – spotkanie Zespołu Praw Kobiet

12 stycznia (czwartek) godz. 12:00-13:30 – spotkanie Zespołu Ochrona Środowiska/Klimat

13 stycznia (piątek) godz. 12:00-13:30 – spotkanie Zespołu Ochrona Środowiska/Klimat z Rzecznikiem Praw Obywatelskich i ekspert(k)ami Biura RPO (formuła hybrydowa)

16 stycznia (poniedziałek) godz. 12:00-13:00 – spotkanie zespołu redakcyjnego ws. Manifestu zdrowia psychicznego

16 stycznia (poniedziałek) godz. 18:00-19:30 – spotkanie Zespołu Edukacja Włączająca

17 stycznia (wtorek) godz. 17:30-19:00 – spotkanie Zespołu Praw Osób z Niepełnosprawnościami (tłumaczenie na PJM)

18 stycznia (środa) godz. 17:30-19:00 – spotkanie Zespołu Praw Uchodźców/czyń

23 stycznia (poniedziałek) godz. 20:00-21:00 – spotkanie Zespołu Sprawy Lokalne

24 stycznia (wtorek) godz. 10:30-12:30 – spotkanie koordynatorek/ów Inicjatywy „Nasz Rzecznik” z RPO i przedstawiciel(k)ami Biura RPO

27 stycznia (piątek) godz. 13:30-14:30 – spotkanie Zespołu ds. Wolności Zrzeszania się

 

Jeżeli osoby zgłaszające chęć udziału w którymkolwiek ze spotkań mają szczególne potrzeby wymagające minimalizacji barier, np. związane z niepełnosprawnością (jak tłumaczenie na polski język migowy, przekaz tekstowy na bieżąco itp.), bardzo prosimy o taką informację odpowiednio wcześniej, byśmy mogli te potrzeby zabezpieczyć i zapewnić Państwu komfort uczestnictwa.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Kontakt: anna.duniewicz@naszrzecznik.pl