Terminy spotkań Zespołów i wydarzeń Inicjatywy „Nasz Rzecznik” w styczniu 2024 r.

Ania Duniewicz i Ewa Krzywaźnia

5 stycznia (piątek) godz. 11:00-12:30 – Zespół Praw Kobiet

11 stycznia (czwartek) godz. 12:00-14:00 – webinar pt. „Dyskryminacja i mobbing w organizacjach pozarządowych – rozpoznanie i przeciwdziałanie” w ramach wspieranego przez NDI programu CECEP. Prowadząca: r. pr. Karolina Kędziora, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego

17 stycznia (środa) godz. 11:00-12:30 – Zespół Zdrowie

17 stycznia (środa) godz. 18:00-19:30 – Zespół Edukacja Włączająca

18 stycznia (czwartek) godz. 11:30-13:00 – Zespół Ochrona Środowiska/Klimat

18 stycznia (czwartek) godz. 17:30-19:00 – Zespół Praw Uchodźczyń/ców

19 stycznia (piątek) godz. 12:00-14:00 – zdalne spotkanie konsultacyjne przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP z organizacjami, które złożyły uwagi do projektu ustawy o asystencji osobistej, z udziałem członkiń i członków Inicjatywy „Nasz Rzecznik”

19 stycznia (piątek) godz. 12:00-14:00 – webinar pt. „Jak mówić do ludzi, nie tylko do rzeczy – o skutecznym języku rzeczniczym” w ramach wspieranego przez NDI programu CECEP. Prowadząca: Katarzyna Karpa-Świderek, rzeczniczka prasowa Marszałka Sejmu Szymona Hołowni

22 stycznia (poniedziałek) godz. 20:00-21:00 – Zespół Spraw Lokalnych

24 stycznia (środa) godz. 18:00-19:30 – Zespół Praw Opiekunek/ów

25 stycznia (czwartek) 18:30-20:00 – spotkanie informacyjne ws. nowo powstałego Stowarzyszenia wspierającego Inicjatywę „Nasz Rzecznik” dla osób członkowskich Inicjatywy „Nasz Rzecznik”

26 stycznia (piątek) godz. 11:00-13:00 – webinar pt. „Ataki typu SLAPP” – czym są i jak się przed nimi bronić” w ramach wspieranego przez NDI programu CECEP. Prowadząca: Marzena Błaszczyk, Sieć Obywatelska Watchdog Polska

26 stycznia (piątek) godz. 17:30-19:00 – Zespół Praw Osób z Niepełnosprawnościami; spotkanie tłumaczone na PJM

29 stycznia (poniedziałek) godz. 12:00 – spotkanie Zespołu Praw Opiekunek/ów ws. kampanii społecznej na Dzień Opiekuna 12 lutego

30 stycznia (wtorek) – „Skuteczny system wsparcia i reagowania na przemoc wobec osób z niepełnosprawnościami” – spotkanie delegacji RPO z samorzeczni(cz)kami z niepełnosprawnościami oraz przedstawiciel(k)ami organizacji pozarządowych w Fabryce Aktywności Miejskiej w Łodzi

 

Jeżeli osoby zgłaszające chęć udziału w którymkolwiek ze spotkań mają indywidualne potrzeby wymagające minimalizacji barier, np. związane z niepełnosprawnością (jak tłumaczenie na polski język migowy, przekaz tekstowy na bieżąco itp.), bardzo prosimy o taką informację odpowiednio wcześniej, byśmy mogli te potrzeby zabezpieczyć i zapewnić Państwu komfort uczestnictwa.

 

Kontakt: anna.duniewicz@naszrzecznik.pl