Terminy spotkań zespołów i wydarzeń Inicjatywy „Nasz Rzecznik” we wrześniu 2023

Anna Duniewicz

1 września (piątek) godz. 10:00-11:30 – Zespół Praw Kobiet

6 września (środa) godz. 12:00-13:00 – uroczystość przyznania Odznaki Honorowej Rzecznika Praw Obywatelskich „Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka” śp. Janowi Arczewskiemu, twórcy pierwszego w Polsce Telefonu Zaufania dla Osób Niepełnosprawnych

7 września (czwartek) godz. 12:30-14:30 – Szkolenie Biura Rzecznika Praw Pacjenta w ramach projektu Koalicja Infolinii Biura RPO

11 września (poniedziałek) godz. 18:00-19:30 – Zespół Edukacja Włączająca

12 września (wtorek) godz. 11:00-12:30 – Zespół Ochrona Środowiska/Klimat

12 września (wtorek) godz. 17:30-19:00 – Zespół Praw Uchodźców/czyń

13 września (środa) godz. 17:30-19:00 – Zespół Praw Osób z Niepełnosprawnościami

14 września (czwartek) godz. 10:00-12:00 – Warsztat Róży Rzeplińskiej (Mam Prawo Wiedzieć) „Jak być wyborcą, a nie tylko zagłosować?” dla członkiń/ów Inicjatywy „Nasz Rzecznik”

15 września (piątek) godz. 13:30-15:00 – Zespół Praw Osób LGBTQ+

16 września (sobota) godz. 20:45-21:45 – Debata „Propozycje obywatelskie dla Polski” na Igrzyskach Wolności w Łodzi, prowadzona przez prezeskę OFOP Karolinę Dreszer-Smalec, z udziałem przedstawicielek Inicjatywy „Nasz Rzecznik”: Annymarii Linczowskiej (Kampania Przeciw Homofobii) i koordynatorki Inicjatywy „Nasz Rzecznik”, Anny Duniewicz (Inicjatywa obywatelska „Chcemy całego życia!”)

19 września (wtorek) godz. 11:30-13:00 – spotkanie delegacji Zespołu Praw Kobiet z Zastępcą Rzecznikiem Praw Obywatelskich Valerim Vachevem i ekspert(k)ami Biura RPO

25 września (poniedziałek) godz. 18:00-19:30 – Zespół Praw Opiekunek/ów

29 września (piątek) godz. 9:00-15:30 – debata „Mamy pomysł na Polskę!” współorganizowana przez Inicjatywę „Nasz Rzecznik” i OFOP w Warszawie

 

Jeżeli osoby zgłaszające chęć udziału w którymkolwiek ze spotkań mają indywidualne potrzeby wymagające minimalizacji barier, np. związane z niepełnosprawnością (jak tłumaczenie na polski język migowy, przekaz tekstowy na bieżąco itp.), bardzo prosimy o taką informację odpowiednio wcześniej, byśmy mogli te potrzeby zabezpieczyć i zapewnić Państwu komfort uczestnictwa.

 

Kontakt: anna.duniewicz@naszrzecznik.pl