Terminy spotkań zespołów w czerwcu

Anna Duniewicz

1 czerwca (środa) godz. 18:00-19:30 – Prawa Osób z Niepełnosprawnościami (spotkanie tłumaczone na PJM)

6 czerwca (poniedziałek) godz. 17:30-19:00 – Spotkanie dotyczące problemów i postulatów zakresie zdrowia psychicznego (koordynacja: Roman Szacki)

7 czerwca (wtorek) godz. 18:00-19:30 – Prawa Kobiet

9 czerwca (czwartek) godz. 18:00-19:30 – Edukacja Włączająca

10 czerwca (piątek) godz. 13:30-15:00 – Zespół ds. Wolności Zrzeszania się

13 czerwca (poniedziałek) godz. 20:00-21:00 – Sprawy Lokalne

14 czerwca godz. 12:00-17:00 – stacjonarne spotkanie Inicjatywy „Nasz Rzecznik” w Łodzi

15 czerwca (środa) godz. 17:30-19:00 – Prawa Uchodźców/czyń

20 czerwca (poniedziałek) godz. 12:30-14:00 – Spotkanie zespołu redakcyjnego ws. postulatów dot. zdrowia psychicznego

20 czerwca (poniedziałek) godz. 18:00-19:30 – Prawa Opiekunek/ów

21 czerwca (wtorek) godz. 17:00-18:30 – Koalicja Infolinii: Warsztat Anny Szalast pt. „Zrozumiały język to lepsza komunikacja – łatwy do czytania i rozumienia tekst ETR jako skuteczne narzędzie komunikacji z osobami o szczególnych potrzebach, które przyda się wszystkim”

22 czerwca (środa) godz. 17:30-19:00 – Zdrowie

23 czerwca (środa) godz. 11:30-12:45 – Prawa Osób LGBTQ+

23 czerwca (czwartek) godz. 13:00-14:30 – Ochrona Środowiska/Klimat

29 czerwca (środa) godz. 12:30-14:30 – Spotkanie zespołu redakcyjnego ws. postulatów dot. zdrowia psychicznego

Terminy pozostałych spotkań Zespołów będą podawane na bieżąco.

 

Jeżeli osoby zgłaszające chęć udziału w którymkolwiek ze spotkań mają szczególne potrzeby wymagające minimalizacji barier, np. związane z niepełnosprawnością (jak tłumaczenie na polski język migowy, przekaz tekstowy na bieżąco itp.), bardzo prosimy o taką informację odpowiednio wcześniej, byśmy mogli te potrzeby zabezpieczyć i zapewnić Państwu komfort uczestnictwa.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Kontakt: anna.duniewicz@naszrzecznik.pl