Terminy spotkań zespołów w lipcu

Anna Duniewicz

4 lipca (poniedziałek) godz. 17:30-19:00 – Prawa Osób z Niepełnosprawnościami (spotkanie tłumaczone na PJM)

5 lipca (wtorek) godz. 18:00-19:30 – Prawa Kobiet

7 lipca (czwartek) godz. 12:30 – spotkanie RPO z przedstawiciel(k)ami Zespołu Praw Osób LGBTQ+ w Biurze RPO

8 lipca (piątek) godz. 18:00-19:30 – Edukacja Włączająca

11 lipca (poniedziałek) godz. 11:00 – spotkanie zespołu redakcyjnego w sprawie postulatów dot. zdrowia psychicznego

11 lipca (poniedziałek) godz. 17:30-19:00 – Prawa Uchodźców/czyń

12 lipca (wtorek) godz. 17:30-19:00 – Warsztat formatkowy Katarzyny Batko-Tołuć (formuła zdalna)

13 lipca (środa) godz. 18:00-19:30 – Prawa Opiekunek/ów

14 lipca (czwartek) godz. 12:30-14:30 – Warsztat dla samorzeczników/czek w spektrum autyzmu w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich i online (formuła hybrydowa)

 

Terminy pozostałych spotkań Zespołów będą podawane na bieżąco.

 

Jeżeli osoby zgłaszające chęć udziału w którymkolwiek ze spotkań mają szczególne potrzeby wymagające minimalizacji barier, np. związane z niepełnosprawnością (jak tłumaczenie na polski język migowy, przekaz tekstowy na bieżąco itp.), bardzo prosimy o taką informację odpowiednio wcześniej, byśmy mogli te potrzeby zabezpieczyć i zapewnić Państwu komfort uczestnictwa.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Kontakt: anna.duniewicz@naszrzecznik.pl