Terminy spotkań Zespołów w maju

Anna Duniewicz

10 maja (wtorek) godz. 18:00-19:30 – Prawa Kobiet

11 maja (środa) godz. 17:30-19:00 – Spotkanie dotyczące problemów i postulatów zakresie zdrowia psychicznego (koordynacja: Roman Szacki)

12 maja (czwartek) godz. 18:00-19:30 – Edukacja Włączająca

17 maja (wtorek) godz. 17:00-18:30 – Koalicja Infolinii

18 maja (środa) godz. 17:30-19:00 – Prawa Uchodźców/czyń

19 maja (czwartek) godz. 13:00-14:30 – Ochrona Środowiska/Klimat

19 maja (czwartek) godz. 17:00-18:30 – Prawa Osób LGBTQ+

23 maja (poniedziałek) godz. 18:00-19:30 – Prawa Opiekunek/ów

25 maja (środa) godz. 17:30-19:00 – Zdrowie

 

 

Terminy pozostałych spotkań Zespołów będą podawane na bieżąco.

 

Jeżeli osoby zgłaszające chęć udziału w którymkolwiek ze spotkań mają szczególne potrzeby wymagające minimalizacji barier, np. związane z niepełnosprawnością (jak tłumaczenie na polski język migowy, przekaz tekstowy na bieżąco itp.), bardzo prosimy o taką informację odpowiednio wcześniej, byśmy mogli te potrzeby zabezpieczyć i zapewnić Państwu komfort uczestnictwa.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Kontakt: anna.duniewicz@naszrzecznik.pl