W Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego pracujemy nad Manifestem

Anna Duniewicz

10 października, w Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, w zespole redakcyjnym ds. Manifestu zdrowia psychicznego omawialiśmy kolejne postulaty. Skupiliśmy się szczególnie nad postulatem Magdaleny Żebrowskiej z Fundacji eFkropka, dotyczącym nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową poprzez dodanie do listy chorób psychicznych. Postulat ten został w ubiegłym tygodniu zgłoszony przez Magdalenę Żebrowską do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

„Leczenie uzdrowiskowe osób z diagnozą choroby psychicznej powinno mieć swój własny zakres świadczeń gwarantowanych, takich jak spotkania z psychologiem, ergoterapia – terapia poprzez pracę, silwoterapia – terapia poprzez kontakt z naturą, arteterapia, choreoterapia, muzykoterapia, gimnastyka, biblioterapia, trening zarządzania własnym budżetem, trening umiejętności społecznych, filmoterapia, trening kulinarny” – przekonywała Magdalena Żebrowska. „Chodzi o to, aby w Polsce osoba w kryzysie zdrowia psychicznego oprócz leczenia szpitalnego miała zapewnioną możliwość rehabilitacji nie tylko na oddziale dziennym, w centrum zdrowia psychicznego, ale także w warunkach uzdrowiskowych, jako element procesu zdrowienia.”

Nieustannie zachęcamy osoby z doświadczeniem kryzysu zdrowia psychicznego, których prawa zostały naruszone przez państwo, do zgłaszania skarg indywidualnych lub wniosków do Rzecznika Praw Obywatelskich. Można to zrobić za pomocą formularza na stronie:

https://bip.brpo.gov.pl/wniosek/index.php?formularz=dla_wnioskodawcy

Podczas spotkania Roman Szacki zadeklarował, że zgłosi do Biura RPO za pomocą formularza BRPO następujący wniosek:

Najbardziej przyjazna i najprostsza droga ułatwienia dostępu osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego do leczenia somatycznego: Nadanie uprawnień (analogicznych dla uprawnień lekarzy rodzinnych) psychiatrom prowadzącym pacjenta do wystawiania skierowań do innych specjalistów i na badania w ramach NFZ .

„Zmiana praktycznie ułatwi leczenie i rehabilitację osób doświadczających kryzysu zdrowia psychicznego. Najczęściej dotykają ich jeszcze inne choroby i zagrożenia zdrowotne. Nie jest łatwe skłonienie ich do dodatkowych wizyt lekarskich, badań diagnostycznych, terapii. Taka osoba ma najlepszy kontakt z psychiatrą prowadzącym. Może nie od razu, ale ma do niego zaufanie. Jest on dla chorego lekarzem pierwszego kontaktu, lekarzem rodzinnym” – argumentuje Roman Szacki.

Kolejne spotkanie zespołu redakcyjnego zaplanowaliśmy na 24 października (poniedziałek) o godz. 12:00.

10 listopada odbędzie się połączone spotkanie Zespołu Praw Osób z Niepełnosprawnościami, Zespołu Praw Opiekunek/ów, Edukacja Włączająca i Zdrowie oraz osób i organizacji zaangażowanych w opracowanie postulatów dotyczących zdrowia psychicznego. Będziemy rozmawiać m.in. o orzecznictwie, postulacie Janka Gawrońskiego ws. holdingu (siłowego przytrzymywania) i o postulacie zmiany Kodeksu karnego, by uwzględniał przestępstwa z nienawiści i przesłankę wynikającą z niepełnosprawności.