Warsztat Róży Rzeplińskiej (Mam Prawo Wiedzieć) „Jak być wyborcą, a nie tylko zagłosować?”

Róża Rzeplińska, Anna Duniewicz

15 października odbędą się wybory parlamentarne. 30 mln obywateli i obywatelek, posiadających prawa wyborcze będzie mogło zdecydować kto i w jakim kierunku poprowadzi Polskę. Głosujących po raz pierwszych w nadchodzących wyborach parlamentarnych będzie półtora miliona. Wielu z nich towarzyszyć będą uczucia niepewności i zagubienia.

Jakie zmiany czekają nas w wyborach w 2023 r.? Jaki jest kalendarz kampanii wyborczej? Czy obywatele mogą się w nią włączyć inaczej niż tylko głosując? Dlaczego warto być członkiem/kinią komisji wyborczej, mężem/osobą zaufania lub obserwatorem/rką społecznym/ną i zadbać o to, żeby wybory były równe, tajne i uczciwe? Co to znaczy, że zwiększy się liczba komisji wyborczych? Czy zwykły obywatel może wspierać komitet wyborczy? Jak zdecydować, na kogo zagłosować? I może najważniejsze – jak rozmawiać z przyjaciółmi i znajomymi o wyborach?

O tym wszystkim dowiadywaliśmy się podczas bardzo ciekawego zdalnego warsztatu dla członków i członkiń Inicjatywy „Nasz Rzecznik”, który 14 września poprowadziła Róża Rzeplińska, szefowa serwisu MamPrawoWiedziec.pl.

Róża Rzeplińska zajmuje się dostępem do informacji na temat osób pełniących funkcje publiczne i edukacją obywatelską. Od 2007 r. współautorka kampanii na rzecz świadomego głosowania we wszystkich kolejnych wyborach.

 

Ważne:

  • Do jutra – do 15 września – można zgłosić komitetom wyborczym chęć objęcia funkcji członka/kini komisji wyborczej. Członkowie komisji przechodzą szkolenia, mają prawo do diety i dni wolnych na czas pracy w komisji bez utraty wynagrodzenia. Dieta członka komisji to 600 zł, przewodniczącego – 800 zł oraz zwrot kosztów przejazdu. Długość pracy zależy od liczebności obwodów i czasu liczenia głosów.

Mężowie/Osoby zaufania mają prawo do 50% wynagrodzenia.

  • Pamiętajmy, że wyborcy/wyborczynie powyżej 60 r.ż. i osoby z niepełnosprawnościami mają prawo do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego.

 

  • Ważne informacje o wyborach znajdziemy na portalu Mam Prawo Wiedziec.

https://mamprawowiedziec.pl/

https://mamprawowiedziec.pl/kwestionariusze

https://mamprawowiedziec.pl/parl-2023/kandydaci/sejm

https://referendum.gov.pl/referendum2023/pl/podmioty

https://odpowiedzialnapolityka.pl/planujesz-zostac-czlonkiem-komisji-sprawdz-nasz-poradnik

 

  • 15 września zostanie opublikowany kwestionariusz pytań do kandydatek/ów, w którym ma znaleźć się 13 pytań zaproponowanych przez Zespoły Inicjatywy „Nasz Rzecznik”. Czekamy z niecierpliwością!