Warsztat „Telefoniści” Grupy TROP – pierwsze szkolenie Koalicji Infolinii Biura RPO i Inicjatywy „Nasz Rzecznik”

Anna Duniewicz

26 kwietnia odbyło się pierwsze szkolenie w ramach projektu „Koalicja Infolinii” Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, realizowanego wspólnie z Inicjatywą „Nasz Rzecznik”.

Bardzo ciepło przyjęty warsztat „TELEFONIŚCI” poprowadzili ekspertka i ekspert z Grupy Wsparcia Osób z Doświadczeniem Kryzysu Psychicznego TROP, Agnieszka Ejsmont i Krzysztof Pawłowski. Spotkanie, w którym uczestniczyło ponad 20 przedstawicieli/lek organizacji pozarządowych, instytucji wsparcia, a także reprezentant Biura RPO, było przeznaczone przede wszystkim dla osób, które zawodowo lub społecznie udzielają informacji i porad telefonicznych.

Pomaganie innym, zwłaszcza osobom w trudnych sytuacjach życiowych, powoduje, że osoby odbierające telefon często są obarczone nadmierną odpowiedzialnością lub stresem. To zaś może wywoływać stany lękowe, depresje, kryzysy psychiczne czy wypalenie zawodowe.

Eksperci TROP opowiadali o swojej pracy, szkoleniach samopomocowych i różnych formach pomocy świadczonej przez Grupę Wsparcia Osób z Doświadczeniem Kryzysu Psychicznego. Dzielili się swoim doświadczeniem pracy w infolinii wsparcia. Opowiadali, dlaczego tę pracę podjęli i jak wiele im ona daje. Mówili, jak radzą sobie ze stresem, z trudnymi sytuacjami i, co też się zdarza, z trudnymi rozmówcami. Doradzali, jak rozpoznać, że praca zbyt mocno odciska się na naszej kondycji psychicznej i emocjonalnej, jak zadbać o swój dobrostan. Podkreślali, jak ważna jest cierpliwość, zrozumienie, szacunek i uważność na drugiego człowieka; skupienie na rozmowie, w której może paść bardzo ważne zdanie, dające odpowiedź, jak tej osobie pomóc. Mówili też o konieczności ochrony własnych granic i prywatności.

W drugiej części warsztatu eksperci TROP zachęcali uczestników spotkania do udzielenia porad telefonicznych w odpowiedzi na zgłoszenia, jakie sami otrzymali telefonicznie od osób z doświadczeniem kryzysu zdrowia psychicznego i ich bliskich. Następnie porównywaliśmy porady zaproponowane przez uczestników warsztatów z odpowiedziami udzielanymi przez ekspertów infolinii. Prowadzący szkolenie odpowiadali też na pytania uczestników, których było na tyle dużo, że szkolenie zostało przedłużone.

Na 11 maja (godz. 17:30-19:00) planowane jest zdalne spotkanie Inicjatywy „Nasz Rzecznik” w sprawie problemów i postulatów w zakresie zdrowia psychicznego, także z udziałem ekspertów Grupy TROP. Na spotkanie to zaprosił uczestników warsztatu koordynator Zespołu Praw Osób z Niepełnosprawnościami, Roman Szacki. Osoby chętne do wzięcia udziału w spotkaniu prosimy o zgłoszenie na adres: anna.duniewicz@naszrzecznik.pl.