Warsztaty dla osób uchodźczych i organizacji pomocowych 13 grudnia w Łodzi

Eliza Gaust, Agnieszka Łuczak, Anna Duniewicz

Jaki jest zakres działań i kompetencje Rzecznika Praw Obywatelskich? Czy wnioski do RPO mogą składać osoby nie mające polskiego obywatelstwa? [Oczywiście tak!] Czy składanie wniosków jest odpłatne? [Jest całkowicie bezpłatne.] Czy wnioski można składać wyłącznie w języku polskim? [Także w innych językach, a od marca 2022 też w j. ukraińskim].

Na te i inne pytania padły odpowiedzi podczas warsztatów dla osób uchodźczych i organizacji pomocowych zorganizowanego 13 grudnia w Fabryce Aktywności Miejskiej, w Łodzi pt. „Jak zgłaszać sprawy RPO i jak skutecznie pomagać”, organizowanych przez Inicjatywę „Nasz Rzecznik” we współpracy z Biurem RPO i łódzkim Stowarzyszeniem Hakoach.

W pierwszej części spotkania Olga Malachowska, ekspertka z Ukrainy udzielająca w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich porad prawnych osobom uchodźczym, przedstawiła prezentację „Jak zgłaszać sprawy do RPO”. Po prezentacji był czas na dyskusję.

W drugiej części Małgorzata Latecka (Inicjatywa „Nasz Rzecznik”) zaprezentowała efekty badania „NIECODZIENNOŚĆ. Doświadczenia NGO-sów i uczestników inicjatyw obywatelskich pomagających uchodźcom z Ukrainy w pierwszych miesiącach wojny”, przeprowadzonych przez nią i innych badaczy w Katedrze Socjologii Collegium Civitas. Było to bardzo ciekawe podsumowanie działań organizacji pozarządowych w okresie od marca do lipca 2022 r. Prowadząca mówiła o niebywałym spontanicznym zaangażowaniu aktywistów i aktywistek z NGO-sów, których wysiłek nie był i nadal nie jest współmierny do reakcji naszego państwa. Raport z badań będzie wkrótce opublikowany, a my mieliśmy okazję po raz pierwszy poznać ich efekty.

Następnie odbyła się część sieciująca „Jak możemy wspierać się wzajemnie i gdzie szukać pomocy?”. Eliza Gaust – koordynatorka Zespołu Praw Uchodźców i Uchodźczyń Inicjatywy „Nasz Rzecznik”, Pełnomocniczka Prezydent Łodzi ds. Równego Traktowania – zaprezentowała listę punktów wspierających osoby uchodźcze, polecane przez Inicjatywę „Nasz Rzecznik”. Dokument dostępny jest w językach polskim i ukraińskim i jest na bieżąco uzupełniany.

Przedstawiciele i przedstawicielki organizacji obecni na spotkaniu podzielili się informacjami na temat bieżących działań, problemów i sukcesów od początku wojny w Ukrainie. W spotkaniu uczestniczyły osoby z Polskiego Związku Głuchych – oddział Łódź, Fundacji Prope Cordis, Stowarzyszenia HaKoach, Stowarzyszenia Ethnos.

Całość spotkania na język ukraiński tłumaczyła Bogdana Kosmyna.

Projekt wsparcia uchodźców wojennych z Ukrainy, współtworzony przez Stowarzyszenie Hakoach i Stowarzyszenie Mudita, jest realizowany przez Inicjatywę „Nasz Rzecznik” (OFOP) ze środków Network of European Foundations – Civitates