We are the Changemakers! Inicjatywa „Nasz Rzecznik” uhonorowana stypendium Changemakers for Democracy Fellowship

Inicjatywa „Nasz Rzecznik” została doceniona za działania na rzecz zmiany, demokracji, partycypacji obywatelskiej i praw człowieka, a przy tym za pasję i zaangażowanie, z jaką te działania prowadzimy. Nasza różnorodna koalicja i koordynatorka Inicjatywy „Nasz Rzecznik”, Ania Duniewicz, znalazły się w gronie 15 osób aktywistycznych i inicjatyw z różnych stron Europy wybranych spośród 600+ aplikujących o dwunastomiesięczne stypendium Changemakers for Democracy Fellowship. Stypendium jest ufundowane przez Open Society Foundations.

Rozpoczynamy 2024 rok z mnóstwem nowych pomysłów na ważne działania rzecznicze i prawnoczłowiecze, o których więcej niebawem. I z pierwszym grantem dla Stowarzyszenia wspierającego Inicjatywę „Nasz Rzecznik”. To nasz wspólny sukces.

Więcej o Changemakers for Democracy Fellowship na stronie:

Changemakers for Democracy