Współpraca i efektywne działanie w zespole, organizacji, koalicji – warsztaty liderskie Instytutu Spraw Publicznych 6 lutego

Anna Duniewicz

– Jakie postawy, przekonania, normy i zasady ułatwiają współpracę osób w organizacji czy koalicji, a co może współpracę utrudniać lub uniemożliwiać?

– Dlaczego tak ważna w komunikacji jest umiejętność słuchania?

– Jak właściwie reagować w sytuacji konfliktu i próbować go skutecznie rozwiązać?

– Dlaczego warto stosować podejście humanistyczne zanim wytoczymy legalistyczne armaty?

 

Na te i wiele innych pytań szukaliśmy/łyśmy odpowiedzi podczas kolejnych cennych warsztatów w ramach programu Zaangażowania Obywatelskiego w Europie Środkowej (CECEP), na które 6 lutego Instytut Spraw Publicznych zaprosił przedstawiciel(k)i pięciu polskich koalicji obywatelskich, w tym naszą delegację. Warsztaty liderskie bardzo ciekawie poprowadziła Dominika Cieślikowska, trenerka umiejętności społecznych, antydyskryminacyjnych i międzykulturowych. Wspólnie z aktywist(k)ami z innych koalicji: SOS dla Edukacji, Koalicja Ratujmy Rzeki / Save the Rivers Coalition, Akcja Ratunkowa dla Krakowa i Łódź Różnorodności rozmawiali/łyśmy o możliwych przyczynach powstawania konfliktów i barier w komunikacji, ale też o komunikacji prowadzącej do porozumienia i sposobach radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i napięciami, które są nieodłączną częścią każdego procesu grupowego.

Dziękujemy Organizator(k)om, Prowadzącej i naszym Partner(k)om z innych obywatelskich koalicji za ważny dla nas warsztat, świetną organizację, wspólnotowy poniedziałkowy wieczór i wniesioną przez każdą z osób perspektywę.

Program Central Europe Civic Engagement (CECEP) jest realizowanym przy współpracy z National Democratic Institute Central Europe.