Współtworzymy kampanię społeczną „Własne potrzeby, wspólne prawa” na rzecz osób w spektrum autyzmu

Anna Duniewicz
2 kwietnia rusza kampania społeczna „Własne potrzeby, wspólne prawa”, którą będziemy współtworzyć. Poprowadzą ją samorzecznicy i samorzeczniczki w spektrum autyzmu, ich rodzice i sojusznicy.
Podejmiemy trudne tematy łamania praw uczniów i uczennic z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, przemocy rówieśniczej i terapeutycznej, opresyjnego wtłaczania dzieci i nastolatków w obowiązujące „normy”, siłowego eliminowania tzw. zachowań trudnych.
Opowiemy o dramatycznej sytuacji dorosłych osób w spektrum autyzmu wymagających stałego wsparcia, często wypychanych poza społeczny nawias. Dedykowane im ośrodki dziennego wsparcia albo nie powstają, albo nie chcą przyjmować „trudnych podopiecznych”. Niezależne życie w mieszkaniach wspomaganych jest niedościgłym marzeniem z rządowych strategii. W praktyce osoby w spektrum autyzmu z największymi trudnościami w codziennym funkcjonowaniu spędzają kolejne dorosłe lata w rodzinnych domach, dla których jedyną systemową alternatywą bywa DPS.
„Potrzebujemy akceptacji, zrozumienia, podmiotowego traktowania, prawa do bezpiecznej przyszłości. Chcemy być rzecznikami naszych spraw, móc wyrazić, czego naprawdę potrzebujemy, co nas krzywdzi a co uszczęśliwia. Chcemy współuczestniczyć w tworzeniu systemu wsparcia osób autystycznych i ich rodzin, bo nikt nie zna naszych potrzeb lepiej od nas samych” – powie 2 kwietnia na forum ONZ w imieniu młodych samorzeczników osiemnastoletni Jan Gawroński, Społeczny Zastępca Rzeczniczki Praw Dziecka.
Te własne, indywidualne potrzeby każdej osoby w spektrum autyzmu to nasze wspólne niezbywalne prawa.
Kampanię społeczną „Własne potrzeby, wspólne prawa” pod honorowym patronatem Rzeczniczki Praw Dziecka i Rzecznika Praw Obywatelskich współorganizują:
Przyłącz się!