Wybory dostępne dla wszystkich – panel na konferencji 10 maja i inne nasze działania na rzecz dostępności wyborów dla osób z niepełnosprawnościami

Anna Duniewicz
 • Blisko 100 tysięcy prawnie ubezwłasnowolnionych osób w Polsce jest automatycznie pozbawiane czynnego i biernego prawa wyborczego, co jest sprzeczne z Europejską Konwencją Praw Człowieka i Konwencją o prawach osób z niepełnosprawnościami
 • Informacje wyborcze powinny być pisane językiem łatwym do czytania i rozumienia
 • Osoby G/głuche nie znają programów wyborczych i uczestniczą w przedwyborczych debatach, bo komitety i kandydaci/tki rzadko zapewniają tłumaczenie na polski język migowy
 • Nakładki brajlowskie na karty do głosowania muszą być odpowiednio przygotowane i sprawdzane, by np. nakładka nie rozpoczynała się od trzeciego nazwiska na liście.

 

Za 3 tygodnie będziemy głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Ważne, by te i każde kolejne wybory były autentycznie dostępne dla wszystkich. Cieszymy się, że kilka ważnych kwestii wypowiedzianych podczas panelu „Wybory dostępne dla wszystkich” na konferencji Inicjatywy „Nasz Rzecznik” 10 maja znalazło się w dokumencie: „Równe i powszechne. Społeczne propozycje zmian w prawie wyborczym” Fundacji Batorego, Fundacji Odpowiedzialna Polityka, Komitetu Obrony Demokracji, Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska oraz Stowarzyszenia 61, który podpisaliśmy jako Inicjatywa „Nasz Rzecznik”.

Jesteśmy też dumne/i z wyników obywatelskiej kontroli wyborów (wielkie brawa dla Akcji Demokracji!), dzięki której w tegorocznych wyborach samorządowych skontrolowanych pod kątem dostępności zostało dwukrotnie więcej lokali wyborczych niż w wyborach październikowych. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich kontrolowało głównie większe miasta, kontrola obywatelska była przeprowadzona w większości w mniejszych miastach i na terenie całej Polski.

Najczęściej sygnalizowane Biuru RPO nieprawidłowości:

 • brak lampki
 • brak oznaczenia krawędzi schodów (39% zgłoszeń)
 • zbyt wysoka urna wyborcza (wyższa niż metr)
 • brak podjazdów
 • zbyt wysokie progi dla wózków
 • wybrakowane nakładki brajlowskie
 • niedostosowana toaleta nawet w szkołach świeżo po remoncie
 • niedostępna okolica wokół lokalu
 • nieoświetlony podjazd

 

Wciąż jeszcze można podpisać petycję o wybory dostępne dla wszystkich:

https://akcja.link/dostepne-wybory

Bo wybory dostępne dla wszystkich to nasza wspólna sprawa!

 

Konferencja Inicjatywy „Nasz Rzecznik” pt. „Polska w Unii Europejskiej – jakich praw chcemy na co dzień?”, zorganizowana 10 maja 2024 r. w Muzeum Warszawskiej Pragi, odbyła się dzięki wsparciu ChangemakerXchange w ramach stypendium Changemakers for Democracy Fellowship.

Fot. Jakub Szafrański