Wydarzenie „Empatia się przewija” z okazji Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych pod Honorowym Patronatem RPO

Katarzyna Kaleta-Sennik, BRPO

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem Obchody Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych i Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną pod hasłem „Empatia się przewija”, które odbędą się 5 maja 2023 roku w Gliwicach. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja NieOdkładalni i członkini Zespołu Praw Opiekunek/ów Inicjatywy „Nasz Rzecznik”, Dominika Chabin-Pactwa.

Głównym celem obchodów jest zwiększenie świadomości społecznej na temat problemów, z jakimi mierzą się osoby z niepełnosprawnościami i pokazanie, jak ważne jest zapewnienie im pełnej dostępności do wszelkich sfer życia.

Planowany program wydarzenia:

  • konferencja prasowa i spotkanie pod hasłem: EMPATIA SIĘ PRZEWIJA – z udziałem m.in. reprezentacji i przyjaciół Koalicji PRZEWIJAMY POLSKĘ, której celem jest stworzenie w całym kraju sieci toalet wyposażonych – poza podstawowymi urządzeniami dostosowanymi do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – również w kozetki i podnośniki, które umożliwiają dokonanie czynności pielęgnacyjno-higienicznych (w tym wymianę środków chłonnych) w wygodny i bezpieczny sposób. Wyposażone w ten sposób toalety, nazwane w Polsce Komfortkami (w krajach anglojęzycznych: changing places), powinny stać się normą i znaleźć się jako obowiązujący zapis w aktach prawnych. Problem braku Komfortek dotyczy co najmniej 150 tysięcy dorosłych, niesamodzielnych z powodu choroby, niepełnosprawności i wieku osób w Polsce, które kilka razy dziennie wymagają zmiany środków chłonnych, cewnikowania albo innych czynności pielęgnacyjno-higienicznych, wykonywanych w pozycji leżącej;
  • wręczenie nominacji ambasadorskich – mieszkankom i mieszkańcom Śląska, którym idea Komfortek jest szczególnie bliska i które aktywnie włączyły się w ich promocję;
  • spotkania towarzysko-edukacyjne z przedstawicielami organizacji pozarządowych i placówek edukacyjnych;
  • gra interaktywna „Codzienność z niepełnosprawnościami” – gra ma charakter edukacyjny i może pomóc w zrozumieniu wyzwań, jakie stawiają niepełnosprawności, a także w rozwoju empatii i zrozumienia dla innych osób;
  • StandUp komików z niepełnosprawnościami: Jacka Nocha i Juliusza Sipiki.

Źródło: https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/patronaty-rpo-2023-obchody-godnosc-osoby-z-niepelnosprawnosciami-empatia-sie-przewija