Wzmacniające spotkanie z osobami aktywistycznymi z Węgier

Anna Duniewicz

Na zaproszenie National Democratic Institute i Instytutu Spraw Publicznych 20 marca przedstawicielki Inicjatywy „Nasz Rzecznik” spotkały się w Warszawie z delegacją organizacji pozarządowych z Węgier, działających w obszarach praw kobiet, praw osób LGBT+, ochrony środowiska i klimatu, edukacji i ruchów miejskich, która w ramach wizyty studyjnej odwiedziła Kraków i Łódź. Na spotkaniu w Pracowni Duży Pokój Inicjatywę „Nasz Rzecznik” reprezentowały: Justyna Nakielska (koordynatorka Zespołu Praw Osób LGBTQ+), Karolina Skowron-Baka (prezeska Akcji Demokracji, Zespół Ochrona Środowiska/Klimat) i koordynatorka Inicjatywy „Nasz Rzecznik”, Ania Duniewicz. W spotkaniu uczestniczyły/li też przedstawicielki/le dwóch innych koalicji, które razem z nami realizują projekt CECEP: koordynowana przez Elizę Gaust koalicja Łódź Różnorodności oraz SOS dla Edukacji.

W trakcie i po emocjonującym, wielowątkowym spotkaniu rozmawiali/łyśmy o sytuacji organizacji pozarządowych w Polsce i na Węgrzech, w jaki sposób działamy i wspieramy się wzajemnie, co nas wzmacnia, a co utrudnia codzienne funkcjonowanie.

Bardzo dziękujemy Organizator(k)om: National Democratic Institute Central Europe i Instytutowi Spraw Publicznych za możliwość opowiedzenia o nas i posłuchania o doświadczeniach innych organizacji z Węgier i z Polski. Było niesamowicie!