„Zrozumiały język to lepsza komunikacja” – warsztat Anny Szalast w ramach projektu Koalicja Infolinii Biura RPO

Anna Duniewicz

Łatwy do czytania i zrozumienia tekst czyni komunikat dostępnym i przyjaznym dla wszystkich. Dobrze napisane teksty ETR, opatrzone odpowiednią infografiką, to bardzo przydatne narzędzie komunikacji dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, osób g/Głuchych, w spektrum autyzmu, ludzi starszych, cudzoziemców, ale też dla wszystkich, którzy cenią sobie zwięzłość i przejrzystość informacji.

 

Czym różni się prosta polszczyzna od tekstu ETR? Jak skonstruować prosty, zrozumiały komunikat w formacie „Easy to Read”? Jakich błędów unikać? Na jakich przykładach się wzorować?

– O tym wszystkim rozmawialiśmy 21 czerwca podczas świetnego warsztatu Anny Szalast pt. „Zrozumiały język to lepsza komunikacja – łatwy do czytania i rozumienia tekst ETR jako skuteczne narzędzie komunikacji z osobami o szczególnych potrzebach, które przyda się wszystkim”. To drugie szkolenie w ramach projektu Koalicja Infolinii Biura RPO, realizowanego przez Biuro RPO we współpracy z Inicjatywą „Nasz Rzecznik”.

 

 

W części praktycznej uczestniczki i uczestnicy warsztatu przygotowywali krótkie teksty ETR. Następnie omawialiśmy je wspólnie.

 

Prowadząca warsztat udostępniła obecnym na szkoleniu przedstawiciel(k)om organizacji społecznych przydatne informacje i modelowe teksty ETR. Zaoferowała też konsultacje przy opisie działań ich organizacji językiem ETR.

 

Po warsztacie nikt nie miał wątpliwości, dlaczego to ważne. I że łatwy do czytania i zrozumienia tekst ETR przyda się wszystkim.

 

 

Dobre przykłady:

 

WROMIK – https://mops.wroclaw.pl/projekty-i-programy/wromik

Bundestag – https://www.bundestag.de/leichte_sprache

Karty usług ETR – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w https://www.mopr.chelm.pl/karty-uslug-etr/