Drugie międzyzespołowe spotkanie ws. problemów i postulatów dot. zdrowia psychicznego

Anna Duniewicz

„Ważne, żeby ludzie poczuli się pewnie, żeby przestali się wstydzić. To przesłanie Marszu Żółtej Wstążki, ale też przesłanie naszych spotkań” – powiedział 6 czerwca Roman Szacki, moderator międzyzespołowych spotkań w sprawie problemów i postulatów w zakresie zdrowia psychicznego Inicjatywy „Nasz Rzecznik”. Roman Szacki podkreślił, że w debacie o ochronie zdrowia psychicznego głos i perspektywa osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego powinny być najważniejsze. Przecież „Jesteśmy tacy sami!” – tak brzmiało jedno z haseł tegorocznego marszu.

Drugie spotkanie poświęcone tematyce zdrowia psychicznego rozpoczęliśmy podsumowaniem sobotniego VI Marszu Żółtej Wstążki, który przeszedł ulicami kilku polskich miast. Mówiliśmy o postulatach maszerujących i o ważnym głosie samorzeczniczek i samorzeczników z doświadczeniem kryzysu zdrowia psychicznego. Współorganizatorka warszawskiego marszu, Aleksandra Wójcicka z Fundacji eFkropka, była pod ogromnym wrażeniem wypowiedzi uczestniczek/ów marszu. Dla uczestniczki warszawskiego marszu, Lei Atter (Fundacja eFkropka, Koło Nikogo, SKN UW), ważne było poczucie wspólnoty – „klimat rodziny w zdrowieniu” – i egalitaryzm wydarzenia: „Głos pacjentów i specjalistów był na równi, jak na naszych spotkaniach”. Sylwia Kowalska, odnosząc się do krytycznego postu z Poznania, mówiła o konieczności wkomponowania w debatę publiczną głosu samorzeczniczego i zaproponowała, by do spotkań Zespołu dołączyły młode osoby w spektrum autyzmu, ale też samorzeczniczki i samorzecznicy z obszaru zdrowia psychicznego. Katarzyna Król poruszyła problem hejtu w internecie i w przestrzeni publicznej; mówiła o potrzebie kultury wypowiedzi i poszanowania różnych perspektyw.

Z uwagi na wcześniejsze udostępnienie Zespołowi roboczego dokumentu zawierającego zidentyfikowane przez nas problemy i propozycje postulatów nie omawialiśmy ich szczegółowo. Do zgłoszonych wcześniej kwestii dodaliśmy profilaktykę zdrowia psychicznego przez edukację w szkołach, z uwzględnieniem m.in. istniejących zapisów w zakresie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla dzieci i młodzieży. Zaplanowaliśmy również pracę nad dokumentem końcowym – manifestem, który chcemy w lipcu przesłać do Biura RPO, Biura Rzecznika Praw Pacjenta i upowszechniać naszymi kanałami. Spotkanie siedmioosobowego zespołu redakcyjnego wraz z osobami, które chciałyby do niego dołączyć, zaplanowaliśmy na 20 czerwca (poniedziałek) na godz. 12:30.

 

Nieustannie zachęcamy osoby, które czują się dyskryminowane i których prawa są naruszane przez Państwo do zgłaszania spraw, skarg do BRPO oficjalnym kanałem. Szczegóły na stronach:

 

https://naszrzecznik.pl/jak-mozna-zwrocic-sie-do-rpo/

 

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/jak-mozna-zwrocic-sie-do-rpo