Międzyzespołowe spotkanie w sprawie prezydenckiego projektu Ustawy o asystencji osobistej, 14 marca 2024

Anna Duniewicz

W odpowiedzi na pismo z Kancelarii Prezydenta RP skierowane do organizacji, które wniosły uwagi do prezydenckiego projektu Ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami – w tym do Inicjatywy „Nasz Rzecznik” – 14 marca zwołaliśmy międzyzespołowe spotkanie, by w gronie członkiń/ów Zespołu Praw Osób z Niepełnosprawnościami i Zespołu Praw Opiekunek/ów odnieść się do wniesionego przez prezydenta Dudę do Sejmu projektu.

Przeanalizowali/łyśmy tekst projektu ustawy w kontekście wniesionych przez nas uwag, z których większość nie została uwzględniona. Na podstawie zgłoszonych podczas spotkania kwestii ponownie opracujemy stanowisko Inicjatywy „Nasz Rzecznik” i przekażemy je polity(cz)kom.

Informacje o prezydenckim projekcie i dokumenty do pobrania:

https://www.prezydent.pl/prawo/wniesione-do-sejmu/prezydent-rp-projekt-ustawy-o-asystencji-osobistej-osob-z-niepelnosprawnosciami,82107Link do spotkania:

Uwagi Inicjatywy „Nasz Rzecznik” do prezydenckiego projektu Ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami z 29 listopada 2023 r.

https://naszrzecznik.pl/uwagi-inicjatywy-nasz-rzecznik-do-prezydenckiego-projektu-ustawy-o-asystencji-osobistej-osob-z-niepelnosprawnosciami/