Spotkania Zespołu Spraw Lokalnych 23 czerwca i 5 lipca

Anna Gryta

Spotkanie w piątek 23 czerwca było spotkaniem roboczym, podsumowującym Zjazd Inicjatywy „Nasz Rzecznik” 13 czerwca 2023 r. w ramach obchodów XX-lecia OFOP-u. Podzieliliśmy również tematy do opracowania i przedstawienia Rzecznikowi Spraw Obywatelskich. W opracowaniu:

– Zniesienie obowiązku zbierania podpisów dla zabrania głosu w debacie ostanie gminy. Ten postulat był już zgłaszany poprzedniemu RPO na spotkaniu lokalnym w Lubartowie. Naszym zdaniem, jest to bezprawne żądanie.

– Poprawa zapisów ustawy o petycjach. Trzy miesiące to zdecydowanie zbyt długo dla żądania niezwłocznego załatwienia sprawy. Nie ma żadnej odpowiedzialności za niedotrzymanie któregokolwiek z terminów, czy braku publikacji. Nie ma możliwości odwołania się od kwalifikacji pisma, jako wniosku a nie petycji. Nie ma możliwości odwołania się od rozstrzygnięcia.

– Łącząca się kwestia slappów i mediów lokalnych.

Pozostałe postulaty zostaną opracowane w następnej kolejności.

Zostały również przekazane pytania adresowane do polityków i polityczek w roku wyborczym w ramach akcji, którą chcemy realizować z MamPrawoWiedzieć.pl/ Stowarzyszeniem 61.

Inicjatywa Nasz Rzecznik powstała jako koalicja organizacji pozarządowych. Ale prawa obywatelskie dotyczą wszystkich obywateli. Nie tylko tych zrzeszonych. Wszystkich.

Jak zwróciła uwagę Elżbieta Wąs „zespoły #NaszegoRzecznika proponują zmiany dla poprawy komfortu życia grup, które reprezentują. My, jako Zespół Spraw Lokalnych, proponujemy zmiany na poziomie lokalnym. Dotyczące wszystkich obywateli. Osób z niepełnosprawnościami, LGBTQ+, kobiety, i tak dalej. Wszystkich. Bo każdy z nas mieszka w mniejszej, czy większej społeczności, która zgodnie z prawem stanowi wspólnotę samorządową. I wydaje się, że istnieje potrzeba upowszechnienia tego rozumienia.

Dlatego do rozmów w Zespole Spraw Lokalnych zapraszamy gości.

 

Na spotkanie 5 lipca zaprosiliśmy Prezesa Zarządu Kongresu Ruchów Miejskich Witolda Gawdę i Andrzeja Andrysiaka, wydawcę lokalnego tygodnika „Gazeta Radomszczańska” i Prezesa Stowarzyszenia Gazet Lokalnych.

Rozmawialiśmy o potrzebie dokonania głębokich, daleko idących zmian w prawie samorządowym, dotyczących właściwie wszystkich obszarów. Stanowisko Kongresu Ruchów Miejskich, zwraca uwagę, że rozpowszechniony jest pogląd, że samorząd terytorialny w Polsce to jedno z największych osiągnięć po 1989 r. Jeśli nawet tak jest, nie oznacza to, iż jest on tworem doskonałym, działającym perfekcyjnie. Przeciwnie, nasilają się głosy krytyczne wobec różnych aspektów organizacji i funkcjonowania ST, czego rezultatem są inicjatywy reform/ przebudowy samorządu. Ruchy miejskie od wielu lat dostrzegały rosnący problem, bez większych reakcji na szczeblu lokalnym i krajowym. Obecnie sytuacja dojrzała do poważnej dyskusji nad samorządem, co może wynikać z przewlekłego konfliktu politycznego w kraju – jego strony widzą potencjał polityczno-społeczny samorządu i są zainteresowane rozegraniem „gry o samorząd” na swoją korzyść. KRM niekoniunkturalnie traktuje temat od zawsze, stąd nasz własny projekt odrodzenia samorządu, z naciskiem na samorządność.

Mamy wiele zbieżnych postulatów, dlatego zgodziliśmy się, że jest pole do wspierania się i współpracy. Przed nami ustalenia, w jaki sposób najlepiej możemy wzmacniać swój głos.

Jak zauważyła Iwona Janicka, kampania wyborcza jest takim czasem, w którym możemy wymagać od polityczek i polityków konkretnych deklaracji, które będą dotyczyły podnoszonych przez nas problemów do rozwiązania na poziomie lokalnym i nie tylko.

Anna Gryta zwróciła uwagę, że w przestrzeni publicznej pojawiają się informacje, dotyczące np. zniesienia kadencyjności. Nie tylko jesteśmy temu przeciwni, ale postulujemy rozszerzenie jej na radnych.

Z Andrzejem Andrysiakiem poruszyliśmy m.in. temat nierównowagi na rynku mediów lokalnych. Dla Zespołu Spraw Lokalnych jest to ważny temat. Jeden z naszych postulatów dotyczy wprowadzenia zakazu prowadzenia mediów przez samorządy. Istnieje konieczność pilnych zmian przepisów prawa prasowego.

Mamy nadzieje na dalszą współpracę w wypracowywaniu rozwiązań problemów, które dotyczą obywateli na poziomie lokalnym.

Następne spotkanie zostało zaplanowane na 13 lipca.

 

Pozostałe informacje:

Od połowy czerwca, przez najbliższy rok, jako Inicjatywa, prowadzić będziemy działania rzecznicze w ramach programu CECEP – Zaangażowania Obywatelskiego w Europie-Środkowo-Wschodniej. Program jest realizowany przez National Democratic Institute ze Stanów Zjednoczonych w partnerstwie z węgierskim DemNet oraz Instytutem Spraw Publicznych w Polsce. Jesteśmy jedną z pięciu polskich koalicji objętych wsparciem NDI.

Dzięki wsparciu CECEP:

– 29 września odbędzie się w Warszawie debata polityczna pod hasłem: „Mamy pomysł na Polskę”

– nasze postulaty skuteczniej dotrą do polityków/czek w partnerstwie m.in. z TT Radiem Rebeliant https://twitter.com/RADIO_REBELIANT (30 audycji w okresie przedwyborczym)

– zorganizujemy cztery powyborcze spotkania w mniejszych miejscowościach oraz warsztaty online w kluczowych dla nas obszarach.

Pięć osób z naszej koalicji uczestniczyło 7-9 maja w warsztacie z planowania strategicznego w Krakowie.

https://naszrzecznik.pl/szkolenie-ndi-w-ramach-projektu-central-europe-civic-engagement-cecep-krakow-7-9-maja-2023/

W ramach współpracy z NDI i Instytutem Spraw Publicznych zgłosiliśmy propozycję ważnych dla nas tematów do badania socjologicznego.