Spotkanie Zespołu Edukacja Włączająca 9 września

Agnieszka Łuczak, Anna Duniewicz

Na początku pierwszego powakacyjnego spotkania koordynatorka Koalicji przedstawiła nowe działania na rzecz uchodźczyń i uchodźców wojennych z Ukrainy, w tym osób uchodźczych z niepełnosprawnościami, realizowane przez Inicjatywę „Nasz Rzecznik” przy wsparciu Civitates we współpracy ze Stowarzyszeniami Hakoach i Mudita.

UkrainyCzteromiesięczny program , który ruszył 1 września, obejmuje wsparcie psychologiczne, informacyjne i integracyjne. W ramach tego projektu 2 października odbędzie się piknik integracyjny dla dzieci i rodziców z Ukrainy i Polski. Wydarzenie odbędzie się w Gminie Wyznaniowej Żydowskiej w Łodzi (ul. Pomorska 18) w godz. 12.00-16.00. 27 listopada w Łodzi odbędzie się pierwsze szkolenie z cyklu „Mechanizmy i strategia działań rzeczniczych w kryzysie”, poprowadzone w j. polskim i ukraińskim przez ekspertki z krakowskiego Stowarzyszenia Czulent. Szkolenie jest skierowane do osób uchodźczych z Ukrainy oraz przedstawicieli/lek organizacji zaangażowanych na rzecz osób z Ukrainy.

Następnie Anna Grudzińska z OFOP opowiedziała o tym, jak ważne jest obywatelskie monitorowanie programów, projektów i inwestycji realizowanych w ramach unijnej Polityki Spójności i KPO. Komitety Monitorujące kontrolują, czy zgłaszane do realizacji projekty nie naruszają europejskich zasad horyzontalnych. Trwa nabór członkiń/członków do Komitetów i ważne jest, by w Komitetach Monitorujących było jak najwięcej przedstawicieli i przedstawicielek organizacji; by pilnować i interweniować, aby zgłaszane do realizacji projekty wzmacniały społeczeństwo obywatelskie, a przede wszystkim, aby nie naruszały praw podstawowych zawartych w Karcie Praw Podstawowych UE. Sprawa jest pilna, gdyż wybory do Komitetów Monitorujących mogą się odbyć w ciągu najbliższych tygodni (terminy nie są znane).

Więcej szczegółów na Facebook OFOP: Obywatelski monitoring funduszy UE – mobilizacja!

Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/2266161373538796

Obywatelski monitoring programów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej – Praworządność i prawa podstawowe a fundusze – webinary:

https://www.youtube.com/watch?v=1zSoxWifGws&t=8842s

 

W dalszej części spotkania Anna Duniewicz nawiązała do spotkania Zespołu ds. Osób z Niepełnosprawnościami z Rzecznikiem Praw Obywatelskich 6 września, w 10. rocznicę ratyfikacji przez Polskę Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami.

Relacja ze spotkania została zamieszczona na stronach RPO i portalu naszrzecznik.pl:

https://naszrzecznik.pl/spotkanie-zespolu-praw-osob-z-niepelnosprawnosciami-z-rzecznikiem-praw-obywatelskich/

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-spotkanie-nasz-rzecznik-zespol-ozn

https://www.facebook.com/BiuroRPO/posts/pfbid02bqQ4ifyu5qJavefHxz3xZqrzDqqcrjoUa2LeSKP9FYb5r5j6jqfML77E2udVHg7xl

 

6 września otrzymaliśmy też jako Inicjatywa odpowiedź RPO na część postulatów zgłoszonych na spotkaniu Prof. Wiącka z nami 22 kwietnia, ale też przesłanych wcześniej i później. Odpowiedzi RPO na postulaty członków/kiń Inicjatywy towarzyszył list, m.in. z prośbą, by zgłaszać kolejne sprawy i postulaty za pomocą formularza na stronie Biura RPO:

https://bip.brpo.gov.pl/wniosek/index.php?formularz=dla_wnioskodawcy

W formularzu jest możliwość załączenia postulatowej formatki, do czego bardzo wszystkich zachęcamy.

Wśród postulatów, do których odniósł się w piśmie do Inicjatywy RPO, był postulat Jana Gawrońskiego dotyczący zniesienia w klasach IV-VIII szkoły podstawowej oceny z zachowania dla uczniów z własnymi potrzebami edukacyjnymi i zastąpienia jej oceną opisową.

W odpowiedzi na interwencję RPO w sprawie tego postulatu wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski przygotował pismo z dn. 26 sierpnia. Podczas spotkania Zespołu autor postulatu w całości przeczytał odpowiedź ministra Piontkowskiego, co sprowokowało Zespół do analizy i burzliwej dyskusji.

Zauważono, że odpowiedzialność za tryb oceniania zachowania minister zrzuca na dyrektorów szkół. – Warto naciskać na rady rodziców, by zmieniać ocenę zachowania na opisową, ale to może nie zadziałać. Równolegle trzeba działać systemowo – podkreślano.

Dyskutujący zwrócili uwagę, że pismo ministra jest streszczeniem zestawu przepisów, które są martwe. Nie ma w nim odniesienia do indywidualnych potrzeb uczniów i uczennic. – Własne potrzeby edukacyjne w ogóle nie są brane pod uwagę, a świadomość tych problemów w szkołach jest bardzo niska. Istnieje ogromna przepaść między tym, co dzieje się i co oferuje polska szkoła, a wizją jej funkcjonowania przez Ministerstwo – zauważono.

Pismo nie tylko nie odpowiedziało na list RPO, ale też obnażyło indolencję i brak zrozumienia sytuacji, w jakiej znajdują się uczniowie ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. – Ta odpowiedź po prostu obraża – stwierdziła jedna z uczestniczek spotkania.

Kolejnym punktem spotkania było przedstawienie przez samorzecznika Janka Gawrońskiego informacji na temat kampanii: „Szkoła przyjazna dla autyzmu.” Kampania, objęta Honorowym Patronatem RPO, rusza 15 września.

Apele kampanii to:

Stop głośnym dzwonkom w szkołach!

Psycholog dostępny w każdej szkole dla każdego ucznia.

Pokoje wyciszeń dostępne dla każdego ucznia.

Dostosowanie edukacji do potrzeb każdego ucznia.

Lekcje Różnorodności w każdej szkole.

Zastąpienie ocen zachowania oceną opisową.

We wrześniu ruszają też spotkania regionalne samorzeczników i samorzeczniczek w spektrum autyzmu z przedstawicielami BRPO. Zaplanowane są spotkania w sześciu miastach. Pierwsze takie wydarzenie odbędzie się 23 września w Łodzi. Tematem przewodnim będzie edukacja. Kolejne miasta to: Kowal pod Włocławkiem (30 września), Chełm (11 października) i Kutno (27 października). W listopadzie spotkania przedstawicieli RPO z samorzeczniczkami w spektrum autyzmu odbędą się w Warszawie i Poznaniu.

Inne ważne wydarzenia zapowiedziane na spotkaniu:

8-9 października – konferencja „Uczeń w spektrum autyzmu. Czas na zmiany”, organizowana przez Fundację AleKlasa w trybie stacjonarnym w Warszawie.

6 października – konferencja pt. „Wyślij moje słowo w świat – moc samorzecznictwa” pod patronatem RPO przygotowana przez Fundację „Pro Aperte” w ramach projektu „Aktywni obywatele”.

W dalszej części spotkania „Nieszablonowa Pedagożka” Marta Szymczyk przedstawiła przygotowany przez siebie postulat do RPO dotyczący kształcenia przyszłych nauczycieli i pedagogów, dokonania zmian w programach ich kształcenia z uwzględnieniem kształcenia pedagogów specjalnych i dopasowanie programów do poszczególnych typów placówek. Postulat został uzupełniony i będzie przekazany oficjalnym kanałem do Biura RPO.

Prowadząca spotkanie poinformowała o zbliżającym się szkoleniu na temat samobójstw. Przygotowuje je Weronika Rzepecka z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę i Nagle Sami. Szkolenie pt. „Myśli samobójcze – zagrożenie na tu i teraz? – w ramach projektu Koalicja Infolinii, współtworzonego przez Inicjatywę „Nasz Rzecznik” – odbędzie się 12 października w trybie stacjonarnym w Biurze RPO. Obowiązują zapisy.

Kolejne zdalne spotkanie Zespołu Edukacja Włączająca zostało zaplanowane na 13 października o godz. 18.00.