Spotkanie Zespołu Ochrona Środowiska/Klimat, 12 stycznia

Agnieszka Łuczak, Anna Duniewicz

Pierwsze w tym roku spotkanie Zespołu poświęciliśmy w głównej mierze na przygotowanie agendy tematów/zagadnień, które przedstawimy podczas spotkania z Rzecznikiem Praw Obywatelskich 13 stycznia.

Podsumowaliśmy też najważniejsze wydarzenia minionego miesiąca i najbliższe plany:

 • 2 grudnia odbyło się bardzo konkretne spotkanie Zespołów Praw Opiekunów/ek i Praw Kobiet z Rzecznikiem Praw Obywatelskich. RPO zareagował na postulat zgłoszony przez Fundację „Rodzic w mieście”, dotyczący dyrektywy work-life balance. Przygotował wystąpienie w tej sprawie do Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania z propozycję zwiększenia wysokości świadczenia rodzicielskiego dla obojga rodziców do 100%.

Wystąpienie RPO w sprawie dyrektywy work-life balance:

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-zycie-zawodowe-prywatne-rodzicow-dyrektywa-implementacja

Fundacja „Rodzic w mieście” i Akcja Demokracja przygotowały petycję w sprawie dyrektywy do Minister Rodziny i Polityki Społecznej:

http://bit.ly/podpisz-petycje-dyrektywa-work-life-balance

Zachęcamy do jej podpisywania i udostępniania.

https://naszrzecznik.pl/rpo-wsparl-postulat-zespolu-praw-kobiet-w-sprawie-urlopow-rodzicielskich-i-dyrektywy-work-life-balance/

Ważne:

 • Fundacja “Rodzic w mieście” wraz z Akcją Demokracja przygotowały też petycję dotyczącą działań na rzecz poprawy jakości powietrza, odejścia od paliw kopalnych, eliminowania ruchu samochodowego przy szkołach i przedszkolach oraz tworzenia przez samorządy stref czystego powietrza.

Link do petycji:

https://kampania.akcjademokracja.pl/petitions/czystego-powietrza-dla-nas-i-dla-naszych-dzieci?fbclid

 • 9 i 10 grudnia pod hasłem “Godność, Równość, Solidarność” w Warszawie odbyło się spotkanie osób i organizacji skupionych w Inicjatywie “Nasz Rzecznik”, wpisujące się jednocześnie w Międzynarodowy Festiwal WATCH DOCS “Prawa człowieka w filmie”. Było to wydarzenie współorganizowane przez OFOP razem z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, Siecią Obywatelską Watchdog Polska oraz Funduszem Obywatelskim Henryka Wujca. W trakcie spotkania odbyliśmy dyskusję podsumowującą dotychczasową działalność Inicjatywy „Nasz Rzecznik” i omówiliśmy dalsze plany. Zapadła decyzja dotycząca kontynuowania współpracy z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich.

Podczas tego wydarzenia została przyznana pierwsza Obywatelska Nagroda im. H. Wujca, którą wręczyliśmy dr Hannie Machińskiej, byłej już zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich. Jako Inicjatywa „Nasz Rzecznik” podpisywaliśmy list do RPO w sprawie dymisji dr Machińskiej, a dziś obyło się spotkanie sygnatariuszy tego listu. Wkrótce ma dojść do spotkania Rzecznika Praw Obywatelskich z przedstawicielami organizacji, z którymi współpracowała i które wspierała dr Hanna Machińska.

 • Na 24 stycznia zaplanowane jest spotkanie koordynatorów/rek zespołów tematycznych Inicjatywy “Nasz Rzecznik” z Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Podczas tego spotkania podsumujemy roczne działania w ramach współpracy z Biurem RPO i zaplanujemy kolejne. Jeśli 13 stycznia nie zdołamy przekazać RPO wszystkich zaplanowanych postulatów, wówczas będzie okazja, by je przedstawić. 24 stycznia Zespół będzie reprezentować prof. Paulina Kramarz (Nauka dla Przyrody).
 • Zespół redakcyjny kończący pracę nad Manifestem zdrowia psychicznego Inicjatywy „Nasz Rzecznik” zgłosił swoje uwagi do projektu nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego:

https://ofop.eu/inicjatywa-nasz-rzecznik-konczy-prace-nad-manifestem-zdrowia-psychicznego-i-zglasza-uwagi-do-nowelizowanej-ustawy-o-ochronie-zdrowia-psychicznego/?fbclid=IwAR3Svl9WVr0tPalvrxiiHG6C1DAzaHE7G5UQOg5EorGL-4DAMrM1wtigVPI

 • Kontynuujemy współpracę z Rzecznikiem Praw Pacjenta. Możemy zgłaszać postulaty także do tej instytucji, zwłaszcza że w najbliższym czasie planowane jest spotkanie z przedstawiciel(k)ami Rzecznika Praw Pacjenta.

Stwierdziliśmy, że prozdrowotnymi tematami jest m.in. obecność pestycydów i antybiotyków w żywności czy dostęp do roślinnych posiłków w szpitalach i placówkach edukacyjnych.

 • Najważniejsze wydarzenie z perspektywy Zespołu: 13 stycznia odbędzie się spotkanie Zespołu Klimat/Ochrona Środowiska z Rzecznikiem Praw Obywatelskich i przedstawicielami Biura RPO.

W trakcie spotkania 12 stycznia skupiliśmy się na ustaleniu tematów/zagadnień, które będą poruszane przez przedstawicieli/lki poszczególnych organizacji podczas spotkania z Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Mapa potrzeb i postulatów przygotowana przez Zespół jest obszerna, dlatego należało precyzyjnie ustalić tematy, które w pierwszej kolejności chcemy przedstawić RPO.

Postanowiliśmy, że skoncentrujemy się na tych prawach, które już obowiązują. Chcemy też podkreślić, że posiadamy wiedzę, materiały, ekspertyzy, które możemy udostępnić i dzielić się wiedzą z Rzecznikiem. Naszą rolą jest również edukowanie Rzecznika, w tym uświadomienie o postępującej dewastacji przyrody. Chcemy mieć w RPO sojusznika do procedowania zmian w ustawodawstwie dotyczącym ochrony przyrody i klimatu.

Na początku spotkania z RPO przypomnimy, że w 2021 roku Rada Praw Człowieka ONZ, a w tym roku Zgromadzenie Ogólne ONZ, przyjęły rezolucje, zgodnie z którymi każdemu człowiekowi przysługuje prawo do życia w czystym, zdrowym i nienaruszającym równowagi ekologicznej środowisku.

Ustaliliśmy listę organizacji i osób, które będą obecne stacjonarnie i zdalnie na spotkaniu z Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Justyna Zwolińska z Koalicji Żywa Ziemia została poproszona o moderowanie spotkania z Rzecznikiem.

Podczas spotkania z RPO głos mają zabrać:

 1. Ewa Dąbrowska (Fundacja ClientEarth, Prawnicy dla Ziemi)
 2. Agnieszka Krzyżak (Fundacja „Rodzic w mieście”)
 3. Karolina Skowron-Baka (Akcja Demokracja)
 4. Zuzanna Sasiak (Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć)
 5. Justyna Zwolińska (Koalicja Żywa Ziemia)
 6. Justyna Choroś (Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków)
 7. Bartłomiej Gawrecki (Fundacja Green REV Institute)
 8. Krzysztof Wychowałek (Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła)
 9. Adam Nowak (Młodzieżowy Strajk Klimatyczny).

 

Agnieszka Makowska (Koalicja Żywa Ziemia) zaprosiła uczestników/czki spotkania na konferencję prasową organizowaną 18 stycznia wraz z Koalicją “Stop Fermom Przemysłowym”. Konferencja odbędzie się w sprawie moratorium na budowę ferm przemysłowych. Przewidziana jest transmisja online.

Kolejne spotkanie Zespołu zaplanowaliśmy na 9 lutego, godz. 12.00.

Ważne:

Zgłaszajmy i zachęcajmy osoby i organizacje do zgłaszania wniosków/skarg indywidualnych do RPO w tym prostym formularzu:

https://bip.brpo.gov.pl/wniosek/index.php?formularz=dla_wnioskodawcy