Spotkanie Zespołu Ochrona Środowiska/Klimat 23 czerwca

Anna Duniewicz, Katarzyna Karpa-Świderek

Spotkanie Zespołu Ochrona Środowiska/Klimat 23 czerwca rozpoczęło się podsumowaniem niedawnego stacjonarnego spotkania Inicjatywy „Nasz Rzecznik” w Łodzi, współprowadzonego przez Koordynatorkę Zespołu, Katarzynę Karpę-Świderek. W imieniu obecnej z nami wówczas przedstawicielki OFOP-u, Anny Grudzińskiej, koordynatorka Inicjatywy zaprosiła reprezentowane na spotkaniu organizacje społeczne do włączenia się w działania obywatelskiego monitorowania funduszy Unii Europejskiej. Zespół został też zaproszony na formatkowy warsztat Katarzyny Batko-Tołuć, który odbędzie się zdalnie 12 lipca o godz. 17:30. W kontekście opracowywania postulatów w formatkach został przywołany przydatny dokument stale uaktualniany przez Fundację Miasto Obywatelskie Lubartów – działania RPO w różnych obszarach praw obywatelskich.

W dalszej części spotkania rozmawialiśmy o już podjętych przez Zespół tematach, postulatach i zapytaniach przekazanych do Biura RPO. Krzysztof Wychowałek podzielił się informacją o piśmie, jaką Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła otrzymał z Biura RPO. ODE Źródła liczy na przyłączenie się Rzecznika do postępowania toczącego się przed sądem administracyjnym (termin rozprawy jest zaplanowany na 7 lipca) w sprawie dotyczącej objęcia lasu należącego do stowarzyszenia obwodem łowieckim wbrew woli członków tej organizacji.

Następnie Agnieszka Makowska z Koalicji Żywa Ziemia, która dołączyła do Zespołu, opowiedziała o działaniach swojej koalicji, skupiającej ponad 20 organizacji. Są to głównie działania rzecznicze, na poziomie politycznym. Głównym tematem jest polityka rolno-żywnościowa, z rolnictwem rozumianym jako część całego systemu żywnościowego. Koalicja pracuje na rzecz zmian systemowych, konsultuje akty prawne (ostatnio projekt dot. rolnictwa ekologicznego). Chce pokazywać ludziom, że rolnictwo dotyczy każdego, bo też wszyscy jesteśmy konsumentami.

W związku z wojną w Ukrainie istnieje groźba wstrzymania wszelkich reform, które zmieniałyby oblicze rolnictwa – mówiła Agnieszka Makowska. Polska jest jednym z krajów, które torpedują wszelkie przepisy mające na celu zmniejszenie stosowania pestydydów. Koalicja Żywa Ziemia angażuje się w kampanię „Pestycydy – sprawdź się”.

Agnieszka Makowska wyraziła zainteresowanie inicjatywą Pauliny Kramarz w sprawie okrągłego stołu dla rolnictwa, w którą mogłyby się włączyć organizacje współtworzące Koalicję Żywa Ziemia.

Podczas spotkania rozmawialiśmy też o ważnej edukacyjnej i popularyzacyjnej roli Inicjatywy „Nasz Rzecznik” (dr hab. Paulina Kramarz, Nauka dla Przyrody). Także o naszej roli komunikacyjnej – jako medium informującego obywatel(k)i i organizacje o ważnych dla nas sprawach (Anna Spurek, Fundacja Green Rev Institute). W najbliższym czasie działania Zespołu Ochrona Środowiska/Klimat Katarzyna Karpa-Świderek przedstawi w rozmowie z red. Anną Gmiterek-Zabłocką z Radia TOK.FM.

Morgan Janowicz (Green Rev Institute) zaprosiła członków/kinie Zespołu na zdalną debatę organizowaną w ramach Future Food 4 Climate i Okrągły Stół o Edukacji Żywnościowej, także w formule zdalnej.

Agnieszka Krzyżak-Pitura (Fundacja Rodzic w mieście) przekazała zaproszenie na panel dyskusyjny „Ulice dla dzieci jako narzędzie tworzenia zrównoważonych miast”, organizowany w ramach WUF11 przez jej organizację we współpracy z Kongresem Ruchów Miejskich 27 czerwca.

 

Nasze kolejne kroki są między innymi uzależnione od oczekiwanego listu Biura RPO do Inicjatywy „Nasz Rzecznik”, z informacją, którymi ze zgłoszonych inicjatyw Biuro może się zająć w pierwszej kolejności. Taka odpowiedź pozwoli nam lepiej rozplanować siły i skupić na dostarczeniu do Biura Rzecznika potrzebnych informacji. Planujemy też opracować więcej postulatów w formatkach i szerzej je komunikować.

 

To było dla nas wszystkich półrocze pełne pracy i wyzwań. Po przerwie wakacyjnej wznowimy spotkania Zespołu we wrześniu. Czekamy na decyzję Biura RPO w sprawie organizacji Okrągłego Stołu dla Rolnictwa. Jeżeli okaże się, że potrzebne są decyzje w czasie wakacji, zorganizujemy w trybie pilnym spotkanie zaangażowanych w tę inicjatywę osób i organizacji.

 

* * *

 

Nieustannie zachęcamy osoby, które czują się dyskryminowane i których prawa są naruszane przez Państwo do zgłaszania spraw i skarg do BRPO oficjalnym kanałem. Jak to zrobić, także na naszej stronie:

 

https://naszrzecznik.pl/jak-mozna-zwrocic-sie-do-rpo/