Spotkanie Zespołu Praw Kobiet 5 lipca

Joanna Gzyra-Iskandar

Siódme spotkanie Zespołu Praw Kobiet Inicjatywy „Nasz Rzecznik” rozpoczęło się od przedstawienia działań, które miały miejsce od ostatniego spotkania oraz planowanych w najbliższym okresie.

W minioną sobotę radio TOK FM wyemitowało rozmowę Anny Gmiterek-Zabłockiej z przedstawicielkami Inicjatywy „Nasz Rzecznik” o naszych działaniach. O pracach i głównych postulatach Zespołu Praw Kobiet opowiedziała koordynatorka Zespołu, Joanna Gzyra-Iskandar. W kolejną sobotę gośćmi i gościniami audycji „Twój problem – moja sprawa” będą reprezentantki/ci Zespołów Praw Opiekunek/ów, Praw Osób z Niepełnosprawnościami i Zespołu Edukacja Włączająca.

Na początku spotkania zapowiedziałyśmy też konferencję Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych pt. „Praworządność i prawa podstawowe – wyzwania dla Polski w kontekście funduszy europejskich” z udziałem prof. Adama Bodnara oraz m.in. przedstawicielek Inicjatywy „Nasz Rzecznik”. Przypomniałyśmy o planowanym na 7 lipca spotkaniu Rzecznika Praw Obywatelskich Marcina Wiącka z przedstawiciel/kami Zespołu Praw Osób LGBT+ Inicjatywy „Nasz Rzecznik” oraz o warsztacie „Jak zgłaszać sprawy do RPO?” dla osób w spektrum autyzmu, który odbędzie się 14 lipca w Biurze RPO. Zaprosiłyśmy też członkinie Zespołu na zdalny formatkowy warsztat Katarzyny Batko-Tołuć (Sieć Obywatelska Watchdog-Polska, OFOP) 12 lipca, a także na warsztat o komunikacji z osobami z dysfunkcją wzroku, który 29 września poprowadzi w formule zdalnej Hanna Pasterny (Zespół Praw Osób z Niepełnosprawnościami, Koalicja Infolinii Biura RPO).

Kolejnym punktem spotkania było przedstawienie postulatu opracowanego w formatce przez przedstawicielki inicjatywy obywatelskiej „Chcemy całego życia!” – Anię Duniewicz i Katarzynę Król. Postulat dotyczy poprawy dostępności gabinetów ginekologicznych, oddziałów położniczych i porodowych dla kobiet z różnymi niepełnosprawnościami i jest jednym z postulatów Zespołu z obszaru działań na rzecz kobiet z niepełnosprawnościami. W swoim opracowaniu autorki przedstawiły obszerne dane dokumentujące poważny problem w równym dostępie do opieki ginekologicznej i okołoporodowej.

W czasie dyskusji nad opracowanym postulatem uczestniczki spotkania dzieliły się swoimi spostrzeżeniami i pomysłami na wnioskowane działania, które mógłby podjąć RPO. Agnieszka Łuczak (Pełnomocniczka Prezydent Miasta Łodzi ds. Równego Traktowania, Kongres Kobiet) zasugerowała, aby zaproponować Rzecznikowi zwrócenie się do Ministra Edukacji i Nauki z wnioskiem o włączenie do programu nauczania lekarzy i lekarek elementy edukacji dotyczącej postępowania z osobami z różnego typu niepełnosprawnościami. Dyskusja dotyczyła także strategii działań – czy lepiej zacząć od działań długofalowych (np. edukacja do dostępności), czy skupić się obecnie na działaniach mających na celu poprawę standardów dostępności.

Po dyskusji nad postulatem w formatce Zespół dokonał podsumowania, które postulaty zostały już opracowane i wysłane do biura RPO.

Stałym elementem spotkań jest wymiana informacji nt. działań organizacji tworzących Zespół Praw Kobiet, w tym na rzecz uchodźczyń z Ukrainy. Anna Duniewicz podzieliła się spostrzeżeniem o narastającym zjawisku niechęci wobec uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy, które następuje po fali spontanicznego i wolontariackiego wsparcia.

Karolina Bury (Fundacja Rodzic w mieście) zasugerowała, aby Zespół zainteresował Rzecznika tematem ustawy mającej wdrożyć w Polsce dyrektywę unijną Work Life Balance. W ostatnim czasie brakuje informacji ze strony Ministerstwa Rodziny o postępach w pracy nad ustawą. Tymczasem dyrektywa wchodzi w życie już 2 sierpnia 2022.

Z kolei Katarzyna Król z inicjatywy „Chcemy całego życia!” podzieliła się z grupą spostrzeżeniem, ż spotyka się na Facebookowych grupach samopomocowych z historiami kobiet, które doświadczyły przymuszenia do przerwania ciąży. Temat ten wywołał dyskusję, z której wynika, że tego rodzaju przymus (tak samo jak zakaz przerwania ciąży) jest formą przemocy reprodukcyjnej, o której jeszcze zbyt mało się w Polsce mówi.

Na zakończenie spotkania prowadzące zachęciły uczestniczki do zgłaszania przypadków łamania praw, dyskryminacji i przemocy instytucjonalnej do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, aby organ mógł podjąć stosowane działania.

 

https://naszrzecznik.pl/jak-mozna-zwrocic-sie-do-rpo/

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/jak-mozna-zwrocic-sie-do-rpo

 

Termin kolejnego spotkania Zespołu Praw Kobiet został ustalony na 5 września (poniedziałek), godz. 18:00.