Spotkanie Zespołu Praw Kobiet, 6 października 2023 r.

Ewa Krzywaźnia, Joanna Gzyra-Iskandar
 • Tylko TAK oznacza zgodę! Konieczna jest nowelizacja przepisów i zmiana definicji zgwałcenia na definicję opartą o brak zgody – planowane seminarium w BRPO dotyczące zmiany definicji zgwałcenia.
 • ZUS wstrzymuje wypłaty należnych zasiłków osobom przebywającym na L4 z powodu ciąży i na urlopie macierzyńskim – kwestia postępowań sprawdzających ZUS-u wobec matek prowadzących działalność gospodarczą.
 • Osadzone nie mają kontaktu ze swoimi dziećmi poza zakładem karnym, mają ograniczony dostęp do produktów menstruacyjnych oraz edukacji – sytuacja kobiet w zakładach karnych.
 • Dopuszczalność aborcji w sytuacjach zagrożenia zdrowia psychicznego osób w ciąży – odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjenta.

 

6 października 2023 r. w spotkaniu Zespołu Praw Kobiet udział wzięły: Agnieszka Rejman (Stowarzyszenie “Pro Civium”), Aleksandra Magryta (FederaFundacja “Fundacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny”,  Inicjatywa “Wielka Koalicja za Równością i Wyborem (WK_RW)”),  Alina Kula (Fundacja “Autonomia”), Ewa Krzywaźnia (Inicjatywa „Nasz Rzecznik„), Izabela Desperak (Uniwersytet Łódzki), Joanna Gzyra-Iskandar (koordynatorka Zespołu Praw Kobiet Inicjatywy “Nasz Rzecznik”, Fundacja “Feminoteka”), Olena Dekhtiar (Zespół Praw Uchodźczyń i Uchodźców Inicjatywy “Nasz Rzecznik”).

Spotkanie rozpoczęłyśmy krótkim podsumowaniem konferencji z 29 września w Warszawie “Mam Pomysł na Polskę!” współorganizowaną m. in. przez OFOP i Inicjatywę “Nasz Rzecznik”.

https://naszrzecznik.pl/mamy-pomysl-na-polske-konferencja-29-wrzesnia/

Mamy pomysł na Polskę! – konferencja 29 września

Dyskutowałyśmy o planowanym seminarium/konferencji dot. definicji zgwałcenia. Według projektu ustawy złożonego przez Lewicę w 2021 r. (i tkwiącym wciąż w tzw. zamrażarce sejmowej) do gwałtu dochodziłoby w sytuacji braku „wcześniejszego wyrażenia świadomej i dobrowolnej zgody”. Zgodnie z obietnicą złożoną przez ZRPO Valeriego Vacheva na spotkaniu z Zespołem Praw Kobiet 19 września, otrzymałyśmy informację z BRPO o przewidywanym na koniec stycznia 2024 r. terminie wydarzenia. BRPO pracuje obecnie nad dokładną koncepcją i zakresem tematycznym konferencji, chcąc zająć się tematem z perspektywy naukowej i karnistycznej. Nasze najważniejsze konkluzje w tej sprawie:

 • szersze grono osób uczestniczących w konferencji/seminarium – nie chcemy dyskutować o przestępstwie zgwałcenia wyłącznie w ujęciu naukowo-karnistycznym, pracujemy nad propozycjami osób eksperckich z naszej strony,
 • nic o nas bez nas – będziemy dążyć i działać na rzecz szerokiej reprezentacji kobiet, osób queer, niebinarnych, interpłciowych i /lub transpłciowych wśród osób uczestniczących w wydarzeniu – gwałt to sprawa nas wszystkich,
 • wyczekujemy publikacji monografii ws. zgwałcenia prof. Błażeja Kmieciaka, ponieważ RPO jej wyczekuje w związku z planowanym seminarium.

 

Zachęcamy do podpisania petycji Fundacji „Feminoteka”. https://feminoteka.pl/tylkotak/

Minęły DWA LATA odkąd Lewica złożyła projekt zmiany definicji gwałtu, który wciąż czeka w tzw. zamrażarce. Domagaj się wprowadzenia zmian wraz z Fundacją Feminoteka!

 

Po wyborach Federa wróci do tematu kwestii dopuszczalności aborcji w sytuacji zagrożenia zdrowia psychicznego osób w ciąży i odpowiedzi MZ i RPP udzielonej RPO i będzie dalej działać w tej sprawie.

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-aborcja-zdrowie-psychiczne-matki-mz-rpp-odpowiedz

Zwróciłyśmy uwagę na potrzebę poznania oficjalnych statystyk Ministerstwa Zdrowia odnośnie wydawanych odmów przeprowadzenia zabiegu aborcji.

W kontekście zgłaszania indywidualnych wniosków poprzez BRPO ws. osadzonych i Pro Civium podkreśliło z jednej strony problem dotarcia do osadzonych i kwestię niedostrzegania problemów kobiet w zakładach karnych i uwłaczającego godności ich traktowania – np. chcąc otrzymać większy przydział podpasek, osoba musi przedstawić stosowne zaświadczenie od ginekologa (sic!).

Oczywiście część spotkania poświęciłyśmy zbliżającym się wyborom. Rozmawiałyśmy m. in. o działaniach, które prowadzimy w związku z 15 października, w tym o:

https://mamprawowiedziec.pl/kwestionariusze/129228

 • naszrzecznikowym formularzu przedwyborczym, zawierającym wszystkie pytania wypracowane przez Zespoły w ostatnich miesiącach.

https://naszrzecznik.pl/pierwsze-odpowiedzi-polityczek-i-politykow-na-nasze-pytania/

 

Spotkanie zakończyłyśmy wezwaniem do nieustannego podkarmiania nadziei na lepsze jutro oraz refleksją nad możliwymi tematami kolejnego – już powyborczego – spotkania Zespołu.

Następne spotkanie Zespołu Praw Kobiet – 3 listopada, godz. 11.00

 

Ważne

 • Zgłaszajmy i zachęcajmy osoby i organizacje do zgłaszania wniosków/skarg indywidualnych do Biura RPO w prostym formularzu.
 • Wnioski/skargi i postulaty można też zgłaszać w języku ukraińskim.

 

Ostatnie interwencje i wystąpienia RPO w odpowiedzi na nasze postulaty i sygnalizowane przez nas problemy

 • RPO wskazuje, co PKW może jeszcze zrobić dla poprawy dostępności materiałów wyborczych  zwłaszcza dla wyborczyń i wyborców z niepełnosprawnością słuchu.

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-wybory-dostepnosc-glusi-pkw-krrit-odpowiedzi-ponowne

 • Po wyroku TSUE, WSA zajmie się sprawą odmowy transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia dziecka pary jednopłciowej.

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-pytanie-prejudycjalne-dzieci-rodzicow-jednej-plci-postanowienie-tsue-nsa

 • Stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w odpowiedzi na  wystąpienie ZRPO Stanisława Trociuka do MEiN oraz MSiT ws. przepisów dot. utworzenia ewidencji „Sportowe talenty”.

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-dzieci-dane-wzrost-waga-ewidencja-sport-puodo