Spotkanie Zespołu Praw Osób LGBTQ+ 23 czerwca

Anna Duniewicz

Pierwsza część spotkania Zespołu Praw Osób LGBTQ+ 23 czerwca była poświęcona podsumowaniu stacjonarnego spotkania Inicjatywy „Nasz Rzecznik” 14 czerwca w Łodzi. Ważnym punktem tamtego spotkania było zaproszenie Anny Grudzińskiej (OFOP, Komitety Monitorujące) dla przedstawicielek/li organizacji społecznych do włączenia się w działania obywatelskiego monitorowania funduszy Unii Europejskiej. W działania te włączyły się już Justyna Nakielska i Mirosława Makuchowska (Kampania Przeciw Homofobii). Prowadząca spotkanie Koordynatorka Zespołu Justyna Nakielska zachęciła członkinie/ków Zespołu do zaangażowania się w działania obywatelskiego monitoringu. „Komitety Monitorujące to ważna forma nacisku” – mówiła Justyna Nakielska. „Monitoring obywatelski funduszy unijnych pozwala ustalić, czy projekty są przygotowywane, ewaluowane itd. z poszanowaniem praw obywatelskich, praw osób LGBT+”.

 

W kontekście spotkania w Łodzi przypomniałyśmy też, że planowany na 14 czerwca warsztat „formatkowy” Katarzyny Batko-Tołuć dla członków/kiń Inicjatywy „Nasz Rzecznik” został przesunięty na 12 lipca o godz. 17:30 (formuła zdalna).

 

W pierwszej części spotkania przedstawiciel Federacji Znaki Równości opowiedział o nienawistnej homofobicznej i transfobicznej akcji plakatowej wymierzonej w organizatorów Tęczowego Pikniku w Tarnowie, planowanego na początek lipca. Rozmawialiśmy o działaniach, jakie można podjąć w przypadku takiej kampanii oszczerstw i mowy nienawiści w przestrzeni publicznej.

 

Tematem przewodnim spotkania było wyłonienie delegacji i tematów na spotkanie przedstawicieli/lek Zespołu z Rzecznikiem Praw Obywatelskich 7 lipca. Zespół będą reprezentować: Justyna Nakielska (koordynatorka, KPH), Hubert Sobecki (Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza), Dorota Stobiecka (My, Rodzice – Stowarzyszenie Matek, Ojców i Sojuszników osób LGBTQIA) oraz Paweł Szulewski z Federacji Znaki Równości. Zaproponowane tematy to: uchwały ws. „stref wolnych od LGBT”; przyłączanie się RPO do postępowań sądowych i składanie opinii do projektów legislacyjnych; wsparcie strony obywatelskiej dla działań Biura; sytuacja „tęczowych rodzin”, szczególnie dzieci par jednopłciowych urodzonych za granicą; przeciwdziałanie dyskryminacji i działania edukacyjne; sytuacja organizacji społecznych działających na rzecz osób LGBT+.

 

„Osoby LGBT+ czują się w Polsce jak obywatele drugiej kategorii” – mówił Mateusz Gędźba z Federacji Znaki Równości. „Przeciwdziałanie dyskryminacji i działania edukacyjne mają fundamentalne znaczenie dla spójności społeczeństwa, ale też bezpieczeństwa państwa.”

 

Z uwagi na lipcowe spotkanie Zespołu z Rzecznikiem Praw Obywatelskich kolejne spotkanie Zespołu odbędzie się we wrześniu, o ile nie przyspieszą go nagłe ważne przyczyny. Wczesną jesienią chcemy też zorganizować kolejne międzyzespołowe stacjonarne spotkanie Inicjatywy „Nasz Rzecznik”.

 

* * *

 

Nieustannie zachęcamy osoby, które czują się dyskryminowane i których prawa są naruszane przez Państwo do zgłaszania spraw i skarg do BRPO oficjalnym kanałem. Jak to zrobić, także na naszej stronie:

 

https://naszrzecznik.pl/jak-mozna-zwrocic-sie-do-rpo/