Spotkanie Zespołu Praw Osób z Niepełnosprawnościami 29 sierpnia

Anna Duniewicz, Roman Szacki

Pierwsze po przerwie wakacyjnej spotkanie Zespołu Praw Osób z Niepełnosprawnościami Inicjatywy „Nasz Rzecznik” było poświęcone spotkaniu przedstawicieli/lek Zespołu z Rzecznikiem Praw Obywatelskich 6 września. Wydarzenie to, zorganizowane w Biurze RPO w formule hybrydowej, odbędzie się w bardzo ważnym dla nas dniu: w 10. rocznicę ratyfikowania przez Polskę Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami. Możliwość przedstawienia Rzecznikowi – strażnikowi Konwencji – wypracowanych przez Zespół postulatów na rzecz poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnościami oraz osób z doświadczeniem kryzysu zdrowia psychicznego właśnie tego dnia ma dla nas szczególny wymiar.

Wśród postulatów, które przedstawimy RPO, nie może zabraknąć apelu do rządzących o ratyfikację Protokołu Fakultatywnego do Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami  – skutecznego narzędzia ochrony i egzekwowania praw osób z niepełnosprawnością, gwarantującego im prawo do składania skarg indywidualnych na działania lub zaniechania krajowych instytucji publicznych.

Podczas spotkania dyskutowaliśmy też o niezrealizowanych postulatach osób z niepełnosprawnościami i opiekunów/ek protestujących w Sejmie w 2018 r. Wykorzystaliśmy do tego ocenę przedstawioną rok po proteście przez Biuro RPO: https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/21-postulatow-Ozn-rok-po

Rozmawialiśmy o sprawach i rekomendacjach, jakie członkinie i członkowie Zespołu obecni na spotkaniu z RPO 6 września stacjonarnie i zdalnie będą chcieli przedstawić Rzecznikowi Praw Obywatelskich. Na naszej liście potrzeb i postulatów znajdą się też m.in. rekomendacje przyjęte przez Zespół 1 czerwca, a dotąd nie przekazane do Biura RPO:

– odstąpienie w przepisach dotyczących podatkowej ulgi rehabilitacyjnej od wymogu odliczania kosztu zakupu leków dopiero od wydatków powyżej 100 zł w jednym miesiącu oraz,

– ściganie z urzędu, a nie w trybie prywatnoskargowym, za przestępstwo zniewagi z art. 216 k.k. z uwagi na przesłankę niepełnosprawności,

– wprowadzenie przez rząd we wszystkich województwach jednolitych kryteriów dopłat do turnusów rehabilitacyjnych dla osób z niepełnosprawnością.

W warunkach szalejącej inflacji i drastycznego pogorszenia się warunków materialnych Polek i Polaków będziemy także mówić o szczególnie trudnej sytuacji problemach osób z niepełnosprawnościami, zwłaszcza tych, którzy nie są w stanie podjąć pracy.

Podczas spotkania z Rzecznikiem przedstawimy też problemy i rekomendacje z zakresu zdrowia psychicznego, nad którymi pracujemy (obecnie w mniejszym zespole redakcyjnym), i które przybiorą formę Manifestu.

Jak wspólnie postanowiliśmy, stacjonarnie spotkają się z Rzecznikiem i przedstawicielami Biura RPO osoby z niepełnosprawnościami i osoby z doświadczeniem kryzysu zdrowia psychicznego, aktywnie działające w Inicjatywie „Nasz Rzecznik”. Zdalnie będą się łączyć wszystkie osoby zaangażowane w prace Zespołu Praw Osób z Niepełnosprawnościami.

29 sierpnia mówiliśmy też o nowym projekcie wsparcia uchodźczyń/ców wojennych z Ukrainy, w tym osób z niepełnosprawnościami i ich bliskich, który Inicjatywa „Nasz Rzecznik” będzie realizować od 1 września przy finansowym wsparciu Civiatates wspólnie ze stowarzyszeniami Mudita i Hakoach. Obie organizacje reprezentują m.in. Zespoły Praw Opiekunów/nek i Praw Uchodźców.

Więcej o tych działaniach na stronie:

https://naszrzecznik.pl/fundusz-solidarnosci-z-ukraina-inicjatywa-nasz-rzecznik-ofop/

Zapowiedzieliśmy też cykl spotkań regionalnych przedstawicieli/lek Biura RPO z samorzeczni(cz)kami w spektrum autyzmu, który ruszy od września we współpracy z Inicjatywą „Nasz Rzecznik”. Wśród miast-gospodarzy spotkań będą tej jesieni: Łódź (23 września), Kowal pod Włocławkiem (30 września), Chełm, Warszawa, Poznań i Kutno.

Kolejne zdalne spotkanie Zespołu Praw Osób z Niepełnosprawnościami zostało zaplanowane na wtorek 27 września o godz. 18:00.

 

Uwaga: Spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich 6 września odbędzie się w godzinach 11:00-12:30, nie w zapowiadanych wcześniej godzinach popołudniowych.

 

#naszeprawa

#NaszRzecznik