Spotkanie Zespołu Praw Osób z Niepełnosprawnościami 4 lipca

– Wiele osób z niepełnosprawnościami jest praktycznie pozbawionych opieki stomatologicznej i dostępu do gabinetów ginekologicznych;

– W przypadku osób w spektrum autyzmu zwykłe pobieranie krwi może stanowić duży problem; pacjenci niewspółpracujący nie mają zapewnionych odpowiednich procedur wsparcia w placówkach medycznych;

– Na wielu polskich dworcach, ale też w publicznych instytucjach, brak jest dostępnych toalet lub osoby z niepełnosprawnościami mogą z nich korzystać tylko w określonym czasie;

– W wielu budynkach użyteczności publicznej drogi ewakuacyjne nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;

– Zatrudnieni w urzędach i publicznych instytucjach ochroniarze nie są odpowiednio szkoleni w zakresie postępowania z osobami z różnymi rodzajami niepełnosprawności, co zagraża bezpieczeństwu OzN.

 

Podczas spotkania Zespołu Praw Osób z Niepełnosprawnościami Inicjatywy „Nasz Rzecznik” 4 lipca mówiliśmy o częstych problemach, które uczestniczki/cy spotkania znają z autopsji, ale też o pozytywnych przykładach odpowiedniego wsparcia i potrzebie nagłaśniania dobrych praktyk. Anna Szalast opracowała i udostępniła formatkę, w której będziemy spisywać dobre praktyki dotyczące wsparcia osób w spektrum autyzmu w różnym wieku. Przekazane informacje będą zebrane w jeden raport i zostaną przedłożone parlamentarnemu zespołowi ds. autyzmu. Celem jest ich upowszechnianie i uwzględnianie w podejmowaniu zmian legislacyjnych, mających poprawić jakość życia osób z autyzmem i ich otoczenia.

 

Uczestniczki/cy spotkania zostali też poproszeni o przygotowywanie bliskich im postulatów w formatkach i zaproszeni na formatkowy warsztat Katarzyny Batko-Tołuć (Sieć Obywatelska Watchdog Polska/OFOP), który odbędzie się 12 lipca o godz. 17:30 na platformie ZOOM.

 

Osoby chętne zapraszamy do przyłączenia się do prac nad manifestem w zakresie zdrowia psychicznego (najbliższe spotkanie: 11 lipca, godz. 11:00).

 

Zapraszamy samorzeczniczki i samorzecznicy w spektrum autyzmu z całej Polski na warsztat o kompetencjach Rzecznika Praw Obywatelskich, który odbędzie się w czwartek 14 lipca o godz. 12:30 w Biurze RPO (w formule hybrydowej). Druga część warsztatu, jak zgłaszać sprawy RPO, zaplanowana jest na wrzesień. Od września ruszą też spotkania osób w spektrum autyzmu z przedstawiciel(k)ami Biura RPO, organizowane w różnych miastach Polski. Osoby chętne do włączenia się w te wydarzenia prosimy o kontakt z nami.

 

Kolejne spotkanie Zespołu Praw Osób z Niepełnosprawnościami zaplanowaliśmy na 29 sierpnia (poniedziałek), w godz. 17:30-19:00.

 

Nieustannie zachęcamy do zgłaszania przypadków łamania praw, dyskryminacji i przemocy instytucjonalnej do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich:

 

https://naszrzecznik.pl/jak-mozna-zwrocic-sie-do-rpo/

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/jak-mozna-zwrocic-sie-do-rpo