Spotkanie Zespołu Praw Uchodźców 11 lipca

Anna Duniewicz

Ostatnie przed przerwą wakacyjną spotkanie Zespołu Praw Uchodźców/czyń Inicjatywy „Nasz Rzecznik” było poświęcone podsumowaniu rezultatów naszych dotychczasowych działań, omówieniu najważniejszych bieżących problemów z perspektywy naszych organizacji i nakreśleniu planów na najbliższą przyszłość.

Zespół Praw Uchodźców/czyń przekazał już pierwsze postulaty do Biura RPO. Koordynatorka Eliza Gaust przedstawiła je Rzecznikowi Praw Obywatelskich także podczas spotkania 22 kwietnia z naszą Inicjatywą w Biurze RPO. Rzecznik zadeklarował wówczas gotowość zorganizowania mniejszych, technicznych spotkań z poszczególnymi zespołami. 7 lipca Prof. Wiącek przyjął w swoim warszawskim biurze delegację Zespołu Praw Osób LGBTQ+. Jako Zespół Praw Uchodźców/czyń również poprosimy RPO o takie spotkanie. Mogłoby się ono odbyć wczesną jesienią.

Eliza Gaust przypomniała też, że 5 maja, w Międzynarodowym Dniu Praw Osób z Niepełnosprawnościami, RPO skierował wystąpienie do Pełnomocnika Rządu ds. Uchodźców Wojennych z rekomendacjami dotyczącymi osób uchodźczych z niepełnosprawnością, z których część była zaproponowana przez nasz Zespół. Nasze postulaty były też przesłane i podniesione podczas Samorządowego Stołu dla Ukrainy. Przedstawicielka organizacji Humanity in Action Polska przekazała nasze rekomendacje osobom i organizacjom ze środowiska osób z niepełnosprawnościami.

O działaniach Zespołu Eliza Gaust rozmawiała też z Anną Gmiterek-Zabłocką w audycji wyemitowanej przez Radio TOK.FM w 2 lipca. Informacja i podcast na stronie:

https://naszrzecznik.pl/o-naszym-rzeczniku-w-radio-tok-fm/

13 lipca Ania Duniewicz i Eliza Gaust opowiedzą o Zespole Praw Uchodźców/czyń i Inicjatywie „Nasz Rzecznik” organizacjom z Polski i z zagranicy na Forum NGO Razem.

Podczas spotkania Zespołu rozmawiałyśmy też o wsparciu udzielanym przez nasze organizacje osobom uchodźczym. Stowarzyszenie Hakoach prowadzi stały dyżur psycholożki w języku ukraińskim w swoim biurze przy Kościuszki 1 w Łodzi. Centralna Rada Romów w Polsce ma 15-osobowy zespół asystentów dla uchodźców ukraińskich pochodzenia romskiego, w tym dwóch psychologów i prawniczkę – Karolina Kwiatkowska zaprasza osoby potrzebujące do kontaktu przez stronę FB jej organizacji. Poznańska Fundacja Akceptacja organizuje m.in. transporty uchodźców/czyń z niepełnosprawnościami w kraju i za granicą.

Wśród najpilniejszych potrzeb osób uchodźczych z niepełnosprawnościami Anna Szymkowiak (Fundacja Akceptacja, Poznań) wymieniła zapewnienie możliwości zatrzymania się samochodu/ambulansu na dłuższej trasie w miejscach, gdzie osoba dorosła będzie mogła być przewinięta w sposób godny i bezpieczny. Wielogodzinne dowozy pokazują, jak ważne jest tworzenie sieci komfortek (pokojów pielęgnacyjnych wyposażonych w leżanki dla osób dorosłych) na terenie całej Polski.

Rozmawiałyśmy też o fali hejtu wobec osób uchodźczych i osób je wspierających. Przypomniałyśmy o wsparciu, jakie udziela takim osobom Biuro RPO (także w j. ukraińskim) oraz organizacje działające na rzecz migrantów i uchodźców, jak Nomada:

„Wyjść z cienia” – wsparcie pokrzywdzonych przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami

Jak podkreślała Anna Szymkowiak, nakłady na pomoc społeczną, medyczną, wytchnieniową powinny zwiększać się jednocześnie dla Polaków i uchodźców, by nie napędzać fali niechęci do uchodźców.

Dyskutowałyśmy też o tym, jak może w najbliższym czasie wyglądać sytuacja osób uchodźczych, które znalazły schronienie w Polskich domach. Wiemy już o przypadkach usuwania tych osób z domów w związku z brakiem wsparcia finansowego. Wielu z nich grozi bezdomność.

Karolina Kwiatkowska, działająca w sektorze Ochrony UNHCR, alarmowała, że finansowanie się wykrusza i ubywa darczyńców wspierających osoby uchodźcze. W wielu ośrodkach wsparcia i punktach recepcyjnych brakuje podstawowych rzeczy. Nie wiadomo, czy ośrodki będę nadal finansowane przez wojewodów – w wielu miastach wojewodowie już nie chcą już dofinansowywać ośrodków. Bez wsparcia finansowego dla NGO-sów nie będzie można dalej realizować działań wspierających uchodźców – mówiła Anna Szymkowiak, która podniosła postulat zwiększenia budżetu na te działania.

Kolejne spotkanie Zespołu zaplanowałyśmy na 15 września, godz. 17:30. Chcemy na nie zaprosić przedstawiciela Centrum Badań nad Migracjami Uniwersytetu Łódzkiego. Do tego czasu zapraszamy członkinie i członków Zespołu do udziału w warsztatach i wydarzeniach Inicjatywy „Nasz Rzecznik”.

Z myślą o wsparciu Zespołów w opracowaniu postulatów w formatkach Katarzyna Batko-Tołuć (Sieć Obywatelska Watchdog Polska/ OFOP) zaprasza na formatkowy warsztat dla Inicjatywy „Nasz Rzecznik”, który odbędzie się 12 lipca o godz. 17:30.

14 lipca, czwartek w godzinach 14:00 – 16:00 Polskie Forum Migracyjne zaprasza na spotkanie poświęcone sytuacji w Polsce uchodźców i migrantów z Ukrainy, którzy są osobami z niepełnosprawnością. Zainteresowane osoby/organizacje prosimy o kontakt z nami.

W kontekście konferencji OFOP 6 lipca pt. „Praworządność i prawa podstawowe – wyzwania dla Polski w kontekście funduszy europejskich”, z udziałem prof. Adama Bodnara, członkinie/owie Zespołu zostali zaproszeni do włączenia się w prace Komitetów Monitorujących fundusze Unii Europejskiej (kontakt: anna.grudzinska@ofop.eu).

 

* * *

Nieustannie zachęcamy osoby, które czują się dyskryminowane i których prawa są naruszane przez Państwo do zgłaszania spraw, skarg do BRPO.

https://naszrzecznik.pl/jak-mozna-zwrocic-sie-do-rpo/

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/jak-mozna-zwrocic-sie-do-rpo