Spotkanie zespołu Zdrowie 24 stycznia

Spotkanie Zespołu Zdrowie inicjatywy „Nasz Rzecznik”, 24 stycznia – podsumowanie

Podczas pierwszego spotkania Zespołu Zdrowie inicjatywy „Nasz Rzecznik” – w cieniu piątej fali pandemii – przedstawicielki i przedstawiciele organizacji społecznych mówili także o mniej oczywistych zagrożeniach dla zdrowia i życia Polek i Polaków.

Poważnym problemem jest widmo zapaści rehabilitacji domowej i fizjoterapii w domach opieki społecznej, spowodowanej planowanym od 1 lutego obniżeniem wyceny świadczeń usług rehabilitacyjnych (Zarządzenie Prezesa NFZ z 11 stycznia 2022 r.). Zmiany mogą znacząco ograniczyć lub zamknąć dostęp do rehabilitacji osobom o znacznym stopniu niepełnosprawności i pensjonariuszom DPS-ów. Zdaniem przedstawicieli organizacji pacjenckich Minister Zdrowia, NFZ, Rzecznik Praw Pacjenta i Rzecznik Praw Obywatelskich powinni odnieść się do problemu rehabilitacji domowej.

Z powodu obniżenia wpływów z 1% podatku za rok 2022 (wskutek zmian związanych z wprowadzeniem Polskiego Ładu) oraz galopującej inflacji, wiele osób chorych i osób niepełnosprawnościami nie będzie w stanie wykupić niezbędnych godzin rehabilitacji, leków czy zaopatrzyć się w odpowiedni sprzęt terapeutyczny. Ludzie najbardziej potrzebujący, którzy powinni otrzymać pomoc państwa, będą zdani na prywatne zbiórki.

Dużym problemem jest też bardzo ograniczony dostęp do diagnostyki pacjentów „niewspółpracujących”, szczególnie osób z niepełnosprawnością intelektualną, niewerbalnych, z autyzmem i z niepełnosprawnością sprzężoną. Wstrząsającym przykładem, podanym na spotkaniu, było 30-sekundowe badanie EEG po utracie przytomności przez niewerbalnego pacjenta z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną. A także wpis lekarza: „Pytany o dolegliwości, nie zgłasza żadnych”, gdy niemówiący pacjent z niepełnosprawnością intelektualną leżał skulony z bólu na podłodze.

W Polsce po uzyskaniu diagnozy czy wyjściu ze szpitala pacjenci i ich bliscy zwykle nie otrzymują niezbędnych informacji, jak uzyskać dalsze wsparcie, gdzie znaleźć fachową pomoc, rehabilitację. Taką wiedzę muszą mieć też lekarze, którzy powinni wspierać pacjentów. „Kiedy człowiek wychodzi ze szpitala psychiatrycznego, nie wie, gdzie ma iść” – mówił przedstawiciel Grupy Wsparcia Osób z Doświadczeniem Kryzysu Psychicznego TROP. Wystarczyłaby prosta rozpiska z niezbędnymi informacjami o możliwościach wsparcia, pomocy socjalnej dla pacjentów wychodzących ze szpitala, po diagnozie, „na początku drogi”. Takie informacje powinny być dostępne nie tylko na stronach internetowych instytucji jak NFZ, ale też w szpitalach, poradniach, miejscach, gdzie często przebywają osoby wykluczone cyfrowo. Po to, by – jak przekonywała Urszula Jaworska – starsza pacjentka z Mazur nie musiała czekać na endoprotezę przez kilka lat, bo bez trudu znalazłaby informację o możliwości zdobycia endoprotezy w kilka dni w Warszawie.

Opieka wytchnieniowa w wielu miejscach w Polsce to fikcja. Opisywany na spotkaniu OPS na warszawskim Bemowie praktycznie nie realizuje żadnych celów pracy z rodziną osoby z niepełnosprawnością, jeśli rodzina nie jest „wieloproblemowa”. Członkini zespołu usłyszała od pracownicy MOPS, że jej dziecko i ona otrzymaliby większe wsparcie gdyby… rozwiodła się z mężem.

Gminy nie wiedzą, ile mają osób z niepełnosprawnościami. Przygotowują budżet, nie znając potrzeb. Nie planują wsparcia, bo rzekomo nie ma na nie zapotrzebowania.

Istotnym w pandemii problemem jest konieczność dalekich wyjazdów do odległych specjalistycznych ośrodków w sytuacji, kiedy pacjent (np. z chorobą przewlekłą) mógłby wykonać niektóre badania u lekarza rodzinnego w poradni POZ, w porozumieniu i za zgodą lekarza specjalisty (być może na jego zlecenie, bo nie wszystkie badania diagnostyczne lekarz POZ ma w swoim koszyku). Badania przeprowadzone według wskazówek i zaleceń specjalisty lekarz rodzinny omawiałby ze specjalistą (deinstytucjonalizacja), jeżeli stan pacjenta nie wymaga konsultacji ze specjalistą. Potrzebne są niewielkie zmiany systemowe (być może w drodze rozporządzenia) oraz rzetelna kampania społeczna, która przedstawi rolę lekarza rodzinnego, dziś niedocenianą.

Organizacje działające w obszarze ochrony zdrowia powinny informować pacjentów, jak przygotować się do wizyty u lekarza i jak skutecznie opisać swój stan zdrowia i potrzeby podczas teleporad oraz wizyt stacjonarnych.

Inicjatywa „Nasz Rzecznik” będzie upowszechniać informacje dostępne na stronach RPO, NFZ, Rzecznika Praw Pacjenta i in. Będziemy też zachęcać Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich i Biuro Rzecznika Praw Pacjenta do podjęcia ważnych z punktu widzenia pacjentów tematów, które zidentyfikujemy jako szczególnie pilne.

 

Postulaty dr. Tomasza Karaudy, lekarza oddziału chorób płuc Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Łodzi, który z racji intensywnego dyżuru nie mógł uczestniczyć w spotkaniu:

 1. Wprowadzenie certyfikatów COVID i ich weryfikacja w miejscach publicznych, zamkniętych;
 2. Przeniesienie pacjentów zakażonych z oddziałów miejskich przekształcanych na COVID-19 do szpitali tymczasowych, by odciążyć szpitalnictwo klasyczne;
 3. Wprowadzenie obowiązku noszenia masek o wyższym poziomie filtracji FFP2 i FFP3 w zamkniętych pomieszczeniach i dofinansowanie/refundacja z uwagi na ich wyższą cenę;
 4. Obowiązek testowania w momencie zakończenia kwarantanny oraz izolacji. Aktualnie przy skróceniu izolacji do 7 dni musimy być pewni, że osoba kończąca izolacje wciąż nie zaraża (wcześniej izolacja trwała 14 dni i miało to swoje uzasadnienie);
 5. Poprawa dystrybucji sprzętu do wsparcia oddechowego. Niekiedy w szpitalu tymczasowym mamy dziesiątki nieużywanych respiratorów do nieinwazyjnej wentylacji, podczas gdy w szpitalach powiatowych jest tylko jeden i niedoposażony;
 6. Konieczność darmowych szkoleń zlecanych przez MZ np. online dla lekarzy rodzinnych oraz lekarzy oddziałów COVID w temacie prowadzenia pacjentów z niewydolnością oddechową i opieką przed oraz poszpitalną;
 7. Programy edukacyjne w telewizji publicznej dot. szczepień i konsekwentne prostowanie fake-news. Brakuje dobrze finansowanej i promowanej strony internetowej do walki z fake-news w sieci.

 

Przytoczone na spotkaniu rekomendacje Fundacji Rodzić po Ludzku dla Ministra Zdrowia:

 1. Monitorowanie realizacji Standardów Opieki Okołoporodowej w szpitalach i wyciąganie konsekwencji wobec placówek naruszających zapisy SOO. Regularne kontrole w placówkach.
 2. Regularne analizowanie sytuacji w opiece okołoporodowej poprzez organizowanie paneli i dyskusji ze wszystkimi zaangażowanymi w opiekę nad kobietą stronami.
 3. Wsparcie dla badań i działań zapobiegających brakowi szacunku i nadużyciom w opiece okołoporodowej.
 4. Inicjowanie i wspieranie programów mających na celu poprawę jakości opieki okołoporodowej, z silnym naciskiem na poszanowanie godności kobiet jako ważnego elementu jakości tej opieki.
 5. Zdefiniowanie wskaźników medykalizacji i systematyczne ich monitorowanie.
 6. Ustalenie jasnych wytycznych dla szpitali odnośnie corocznego raportowania postępów we wdrażaniu Standardów Opieki Okołoporodowej.
 7. Ustalenie jasnych norm zatrudnienia położnych w odniesieniu do liczby rodzących.

 

Podsumowanie spotkania w obszarze zdrowia ze społeczną kandydatką na RPO, mec. Zuzanną Rudzińską-Bluszcz, w sierpniu 2020 r.:

https://naszrzecznik.pl/podsumowanie-spotkan-spolecznej-kandydatki-na-urzad-rpo-zuzanny-rudzinskiej-bluszcz-w-pieciu-z-wielu-obszarow-praw-obywatelskich-sierpien-wrzesien-2020-r/

 

Ważne dla pacjentów informacje:

 

Informator o infoliniach, telefonach i organizacjach pomocowych Biura RPO:

https://bip.brpo.gov.pl/content/informator-o-infoliniach-telefonach-i-organizacjach-pomocowych

 

Informacje dla pacjenta na stronie NFZ:

https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/

 

Informacje i zalecenia dotyczące pandemii koronawirusa:

https://www.gov.pl/web/koronawirus

 

O szczepieniach przeciwko COVID-19:

https://www.gov.pl/web/szczepimysie

 

800 190 590 – Telefoniczna Informacja Pacjenta, bezpłatny ogólnopolski numer infolinii, na który mogą zadzwonić wszyscy, którzy chcą uzyskać szybką informację dotyczącą praw pacjenta oraz funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce

https://www.gov.pl/web/rpp/telefoniczna-informacja-pacjenta

 

Rzecznik Praw Pacjenta – kontakt:

https://www.gov.pl/web/rpp/wizyta-osobista-w-biurze-rzecznika-praw-pacjenta

 

Sprawozdania Rzecznika Praw Pacjenta dotyczące przestrzegania praw pacjenta:

https://www.gov.pl/web/rpp/sprawozdania-dotyczace-przestrzegania-praw-pacjenta

 

Raport RPO na temat pandemii:

https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/2021-12/Raport_RPO_pandemia_2021.pdf

 

* * *

Apel Akcji Demokracja do Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego i Premiera RP Mateusza  Morawiecki o obowiązkowe szczepienia na Covid-19:

https://dzialaj.akcjademokracja.pl/campaigns/szczepienia-sign

 

Petycja do Ministra Finansów w sprawie podniesienia darowizny na rzecz OPP z 1% na 1,2% , przygotowana przez redakcję portalu NaRencie.pl:

https://www.petycjeonline.com/1procentpodatku

 

Strona konferencji XVI Forum Organizacji Pacjentów: www.fop2022.pl