#PoCoNamRzecznik Prawa rodzących kobiet

Brzuch i popiersie kobiety w ciąży

Zdarza się, choć coraz rzadziej, że obywatele pytają, po co jest informacja (publiczna). I co ma do tego Rzecznik Praw Obywatelskich. Dla nas – Miasta Obywatelskiego Lubartów – pozyskiwanie informacji jest realizacją artykułu 11 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Jest prawem człowieka. Każdy ma prawo do wolności wypowiedzi. Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz […]