Wystąpienie generalne, generalnie istotne, ale bez odpowiedzi

Logo ministerstwa sprawiedliwości - szare tło, godłoz orłem praz napis

W opisie działań, które może podejmować Rzecznik Praw Obywatelskich wspominamy instytucję wystąpienia generalnego. Rzecznik Praw Obywatelskich nie składa projektów ustaw. Może jednak – na podstawie wpływających od obywateli wniosków – zwracać się do władz o dokonanie koniecznych zmian w prawie. Jeśli sprawy są skomplikowane, Rzecznik oprócz pisma dołącza również analizę argumentacji prawnej, przyjętej przez polskie […]