Zjazd Inicjatywy „Nasz Rzecznik” 13 czerwca 2023 r. w ramach obchodów XX-lecia OFOP-u

Anna Duniewicz

13 czerwca w Muzeum Warszawskiej Pragi odbył się trzeci zjazd Inicjatywy „Nasz Rzecznik”, wpisujący się w obchody XX-lecia Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych pod hasłem „Działając razem, możemy więcej”.

Spotkanie „Nasze prawa, nasze rzecznictwo”, które zgromadziło blisko stu aktywistów i aktywistek z całej Polski, pozwoliło nam podsumować ostatnie pół roku działań Inicjatywy, zaplanować kolejne wspólne akcje i kampanie, pokazać, jak jeszcze OFOP broni wolności zrzeszania się i praw podstawowych, poruszyć sprawy i postulaty ważne dla nas wszystkich i nacieszyć rozmowami w kuluarach.

Wśród zaproszonych gości był Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Marcin Wiącek i przedstawicielki/le Biura RPO: Pełnomocniczka RPO do spraw wdrażania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami Monika Wiszyńska-Rakowska, zastępca dyrektora Centrum Projektów Społecznych Dariusz Supeł oraz główna specjalistka CPS Biura RPO, Beata Tokarz-Kamińska.

Na otwarciu zjazdu prof. Wiącek podziękował za niezwykłe zaangażowanie 127 organizacji pozarządowych tworzących Inicjatywę „Nasz Rzecznik”.  Przypomniał interwencje, które rzecznik i Biuro RPO podjęli w odpowiedzi na problemy i wnioski zgłaszane przez poszczególne zespoły robocze. Podkreślił, że dzięki aktywist(k)om i samorzeczni(cz)kom przez półtora roku współpracy z Inicjatywą „Nasz Rzecznik” bardzo wiele się dowiedział o sytuacji osób i grup, na rzecz których działamy. Mówił o inspirujących spotkaniach lokalnych z samorzecz(cz)kami w spektrum autyzmu, ważnej kwietniowej kampanii „Stop przemocy #przyjaźniedlaautyzmu” i podpisanym w czerwcu także przez nas apelu RPO o wybory dostępne dla wszystkich.

Prof. Wiącek powiedział też o wielokrotnych wystąpieniach w sprawie dyrektywy work-life balance i o działaniach Biura RPO na rzecz zmniejszania ubóstwa menstruacyjnego, podjętych dzięki współpracy z Zespołem Praw Kobiet Inicjatywy „Nasz Rzecznik”. Zapowiedział również, że uczyni wszystko, aby tragedie takie jak ta, która wydarzyła się ostatnio w Nowym Targu, już się nie powtórzyły.

Rzecznik mówił też o zaangażowaniu Biura RPO na granicy polsko-białoruskiej i jednoznacznym stanowisku RPO wobec niezgodnych z prawem pushbacków. Także o wsparciu uchodźców/czyń z Ukrainy pochodzenia romskiego i zaproponowanej przez Zespół Praw Uchodźców/czyń koncepcji utworzenia instytucji asystenta rodziny uchodźczej.

– Uczynię wszystko, aby w Polsce nie było obszarów wykluczenia, czyli tak zwanych stref wolnych od LGBT – deklarował dalej RPO. Przypomniał o dramatycznej i urągającej godności sytuacji, w jakiej znajdują się osoby transpłciowe, które dążą do potwierdzenia swojej płci przed sądem.

Prof. Wiącek wrócił też do spotkania z Zespołem Ochrona Środowiska/Klimat, na którym mocno wybrzmiały m.in. problemy ferm przemysłowych i obwodów łowieckich.

Rzecznik dziękował przedstawiciel(k)om Zespołu Spraw Lokalnych za działania na rzecz dostępu do informacji publicznej i całej Inicjatywie za włączenie się w projekt Koalicji Infolinii i półtora roku wspólnych działań.

O tym, co ważnego wydarzyło się w Inicjatywie „Nasz Rzecznik” od początku 2023 r., opowiedziała szczegółowo koordynatorka Anna Duniewicz.

W prezentacji znalazły się m.in. odpowiedzi RPO i innych instytucji na nasze postulaty, wspólne akcje i kampanie oraz szkolenia w ramach Koalicji Infolinii.

Anna Duniewicz zapowiedziała też nowe działania w ramach programu CECEP, Zaangażowania Obywatelskiego w Europie Środkowo-Wschodniej.

Program CECEP jest realizowany przez National Democratic Institute ze Stanów Zjednoczonych w partnerstwie z węgierskim DemNet oraz Instytutem Spraw Publicznych w Polsce. Inicjatywa „Nasz Rzecznik” jest jedną z pięciu polskich koalicji objętych wsparciem NDI.

Dzięki wsparciu CECEP:

 • 29 września odbędzie się w Warszawie debata polityczna pod hasłem: „Mamy pomysł na Polskę”
 • nasze postulaty skuteczniej dotrą do polityków/czek w partnerstwie m.in. z TT Radiem Rebeliant (30 audycji od lipca do września 2023), nad czym czuwać będzie Anna Gryta, koordynatorka Zespołu Spraw Lokalnych
 • zorganizujemy kilka kampanii społecznych i cztery powyborcze procesy rzecznicze/ debaty w mniejszych miejscowościach
 • zaprosimy członków/kinie Inicjatywy „Nasz Rzecznik” oraz organizacje członkowskie OFOP na zdalne warsztaty w kluczowych dla nas obszarach (komunikacja, przeciwdziałanie atakom typu SLAPP etc)
 • wiosną będziemy współorganizować Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych, gdzie przedstawimy nasze działania.

 

Pięć osób z naszej koalicji uczestniczyło 7-9 maja w warsztacie z planowania strategicznego w Krakowie.

https://naszrzecznik.pl/szkolenie-ndi-w-ramach-projektu-central-europe-civic-engagement-cecep-krakow-7-9-maja-2023/

W dn. 19-21 czerwca delegacja naszej Inicjatywy weźmie udział w warsztatach z komunikacji strategicznej we Wrocławiu. 23-25 przedstawicielki Inicjatywy „Nasz Rzecznik”, koordynatorka koalicji Anna Duniewicz i koordynatorka Zespołu Praw Osób LGBTQ+ Justyna Nakielska reprezentowały Inicjatywę podczas Central Europe Civic Forum w Budapeszcie.

W ramach współpracy z NDI i Instytutem Spraw Publicznych możemy mogliśmy też zgłosić propozycje ważnych dla nas tematów do badania socjologicznego ISP.

Kolejnym punktem programu były dyskusje w podstolikach:

 1. Jaka przyszłość Inicjatywy “Nasz Rzecznik”? Porozmawiajmy o strategii

Moderacja: Agnieszka Krzyżak (Fundacja Rodzic w mieście), Marcin Włodarczyk (Stowarzyszenie Wiosna bez Barier)

 1. Ważne dla nas postulaty, kampanie i akcje, które możemy wspólnie wesprzeć

Na przykładzie kampanii z okazji Dnia Opiekuna 12 lutego, kampanii “Stop przemocy#przyjaźnie dla autyzmu”, działań na rzecz wdrożenia unijnej dyrektywy work-life balance, wypracowania stanowiska ws. projektu ustawy o świadczeniu wspierającym i in.

Moderacja: Karolina Bury (Fundacja Rodzic w mieście), Anna Duniewicz (OFOP, Inicjatywa obywatelska “Chcemy całego życia!”)

 1. Jak przypominać o ważnych dla nas sprawach/postulatach w roku wyborczym: pytania do polityków, planowane debaty, zaangażowanie mediów

Moderacja: Anna Gryta (Fundacja Miasto Obywatelskie Lubartów), Ewa Krzywaźnia (Fundacja Różowa Skrzyneczka)

W bloku pt. „Rzecznictwo niejedno ma imię” przedstawiane były różnorodne działania OFOP-u na rzecz zmiany i praw podstawowych, z zachętą do włączenia się w nie.

 • Proste NGO – jak uprościć działalność społeczną – Piotr Frączak (Polska Fundacja im. Roberta Schumana, OFOP)
 • Komitety Monitorujące, Polska Grupa Anti-SLAPP w ramach europejskiej koalicji CASE – Anna Grudzińska (OFOP)
 • Grupa na rzecz demokratycznych wyborów – Katarzyna Batko-Tołuć (Sieć Obywatelska Watchdog Polska, OFOP)

W moderowanej przez Joannę Gzyrę-Iskandar części „Razem możemy więcej! Jak jeszcze lepiej wspierać się wzajemnie, by skutecznie walczyć o nasze prawa i postulaty” Justyna Zwolińska (Zespół Ochrona Środowiska/Klimat, Koalicja Żywa Ziemia) wystąpiła z apelem “Żywność to nasza wspólna sprawa”. Anna Gryta (koordynatorka Zespołu Spraw Lokalnych, Fundacja Miasto Obywatelskie Lubartów) opowiedziała o cyklu 30 audycji wokół ważnych dla nas tematów w twitterowym Radiu Rebeliant, który rozpocznie się w lipcu. O Polsce równych praw, wolnej od dyskryminacji i wykluczenia, z korzyścią dla nas wszystkich, mówiła w swoim wystąpieniu Justyna Nakielska (KPH), Zespół Praw Osób LGBTQ+.

Pod koniec wydarzenia członkowie/kinie Inicjatywy „Nasz Rzecznik” otrzymali zaświadczenia udziału w pracach zespołów Inicjatywy.

Równolegle w małej sali warsztatowej odbył się ciekawy, potrzebny warsztat dla dziennikarzy/rek “Nie cierpię cierpieć!” o języku, który nie wyklucza i nie stygmatyzuje osób z niepełnosprawnościami i osób neuroróżnorodnych. Warsztat, w którym uczestniczyli także przedstawiciele Biura RPO, poprowadzili Magda Majewska (Krytyka Polityczna) i Mateusz Różański (Integracja, portal niepelnosprawni.pl).

Fotorelacja: Maciej Nowaczyk

Wsparcie finansowe wydarzenia: Inicjatywa Civitates, Network of European Foundations –  dziękujemy!