Spotkanie Zespołu Ochrona Środowiska/Klimat 7 września

Olga Wojdyńska, Agnieszka Łuczak, Anna Duniewicz

Pierwsze po wakacyjnej przerwie Zespołu Ochrona Środowiska/Klimat rozpoczęliśmy od informacji, że Katarzyna Karpa-Świderek zrezygnowała z pełnienia funkcji koordynatorki Zespołu. Powodem jest decyzja o przyjęciu stanowiska rzeczniczki prasowej Polska 2050 Szymona Hołowni. Od września koordynatorką Zespołu Ochrona Środowiska/Klimat jest Olga Wojdyńska ze Stowarzyszenia MUDITA.

6 września (w dniu spotkania Zespołu Praw Osób z Niepełnosprawnościami z RPO – szczegóły na stronach RPO, OFOP i naszrzecznik.pl: https://naszrzecznik.pl/spotkanie-zespolu-praw-osob-z-niepelnosprawnosciami-z-rzecznikiem-praw-obywatelskich/) otrzymaliśmy jako Inicjatywa odpowiedź RPO na część postulatów zgłoszonych na spotkaniu z Rzecznikiem 22 kwietnia, ale też przesłanych wcześniej i później. Podczas spotkania 7 września przeczytaliśmy fragment odnoszący się do części postulatów z zakresu ochrony środowiska/klimatu. W załączonym do dokumentu liście RPO zwraca się do nas z prośbą, by zgłaszać kolejne sprawy i postulaty za pomocą formularza na stronie Biura RPO:

https://bip.brpo.gov.pl/wniosek/index.php?formularz=dla_wnioskodawcy

W formularzu jest możliwość załączenia postulatowej formatki, do czego zachęcała na spotkaniu koordynatorka Inicjatywy.

Postulaty Zespołu Ochrona Środowiska/Klimat przedstawione na spotkaniu z RPO w wystąpieniu Katarzyny Karpy-Świderek są dostępne na stronie: https://naszrzecznik.pl/klimat-i-srodowisko-a-prawa-czlowieka/

W odniesieniu do dokumentu RPO pojawił się postulat Instytutu Green REV, by zorganizować – z udziałem Biura RPO – konferencję/debatę dotyczącą Białej Księgi sektora hodowlanego. Mogliby wziąć w niej udział eksperci i ekspertki praw człowieka i praw zwierząt. Dzięki zaangażowaniu RPO byłaby to jednocześnie promocja Białej Księgi.

Niestety, na razie nieoficjalnie, z Biura RPO dotarła również informacja, że Biuro nie zorganizuje Okrągłego Stołu dla Rolnictwa. W najbliższym czasie prof. Paulina Kramarz ma otrzymać w tej sprawie pisemną odpowiedź.

W dalszej części spotkania Zespół postanowił, by wzorem Zespołu Praw Osób z Niepełnosprawnościami zwrócić się do Rzecznika o spotkanie (w formule hybrydowej). Wstępna propozycja terminu spotkania to przełom października i listopada br.

Marek Elas (OTOP) zaproponował, by przeformułować i zaktualizować wnioski z formatek postulatowych. Propozycja ta wynika ze stwierdzeń RPO zawartych w przekazanym do Zespołu piśmie. Czytamy z nim, że „W dotychczasowej praktyce RPO akcentował to, że działania na rzecz środowiska może on podejmować w sytuacji, w której występuje wyraźna zależność pomiędzy ochroną środowiska a wolnościami i prawami jednostki”. Należy zatem zredagować postulaty ponownie, akcentując prawa i dobrostan człowieka. Np. w przypadku katastrofy ekologicznej na Odrze trzeba wykazać skutki indolencji państwa i braku informacji o zagrożeniu dla obywateli/lek.

Katastrofa na Odrze jest też odpowiednim momentem, by opracować kolejny wniosek do RPO – dodał Marek Elas. Chodzi o szersze spojrzenie na gospodarkę wodną w naszym kraju. Istotna wydaje się być kwestia dostępu do wyników monitoringu środowiska (nie tylko wody). Ważne jest wprowadzenie monitoringu online i udostępnianie wyników monitoringu środowiska przez oficjalny portal. Skoro udostępnia się dane dotyczące np. poziomu wody i przepływów, to również powinno się udostępniać informacje z monitoringu na temat zanieczyszczeń oraz wskazywać rozmieszczenia punktów pomiarów i zakresu kontroli.

Alicja Pawelec z WWF Polska zaproponowała, by sprawę Odry potraktować jako odrębny wniosek do RPO, jako kwestię zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. Postulaty powinny być ujęte w ramy prawne. Zadeklarowała przygotowanie projektu wniosku dotyczącego Odry, a członkowie Koalicji mocniej zorientowani na prawa człowiecze zajęliby się w dalszej kolejności wnioskiem akcentując nierozerwalny związek środowiska i klimatu z dobrostanem człowieka.

Podczas spotkania omawialiśmy też problem energetyczny i środowiskowy zimą i jesienią w Polsce. Należy go rozpatrywać w kontekście ubóstwa energetycznego – wskazała Anna Spurek z Green REF Institute. Organizacje, które w różnym kontekście zajmują się tym problemem to: Fundacja Stocznia, Nauka dla Klimatu, Polski Alarm Smogowy. Padły propozycje, by zaprosić przedstawicieli/ki tych organizacji na spotkania Zespołu. Jako że problem jest na styku środowiska i zdrowia, tematem powinien zająć się także Zespół Zdrowie Inicjatywy „Nasz Rzecznik”.

Kolejnym punktem spotkania były obwody łowieckie. Na początku lipca Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił skargę ODE Źródła. – Mimo trzykrotnych prób i zgłaszania problemu drogą oficjalną, RPO nie zajmie się tą sprawą – mówi Krzysztof Wychowałek z ODE Źródło. Jest to rozczarowujące, ale przyjmujemy do wiadomości, że nie jest to temat, którym RPO chce się zajmować. Padła propozycja, by do problemu wrócić w trakcie planowanego spotkania Zespołu z RPO.

Orzeczenie NSA w sprawie podziału woj. łódzkiego na obwody łowieckie

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/0BE4319A54

 

Ewelina Łobodziec, przedstawicielka Green REV Institute, zachęciła organizacje do wypełnienia ankiety w ramach konsultacji (termin do 11.09.) dotyczących zrównoważonego systemu żywnościowego.

Link do ankiety ws. SFS: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FSFSSurvey_NGOs

Zaprosiła też Zespół na wydarzenie European Vegan Summit (rejestracja do 15.09.)

Link do wydarzenia, które odbędzie się w j. angielskim: https://vegansummit.eu

Strona Future Food 4 Climate, na której znajduje się informacja nt. konsultacji, które organizuje Green REV Institute:

https://futurefood4climate.eu/konsultacje-ke-we-wrzesniu-zdrowie-gleby-lasy-i-rolnictwo

 

Kolejne spotkanie Zespołu Ochrona Środowiska/Klimat odbędzie się 13 października (czwartek) w godz. 13:00-14:30.